Skip to main content
  • Aktualno

    Kaj se dogaja doma in v tujini na področju jedrske tehnologije, jedrske energije in kako blizu smo brezogljični jedrski prihodnosti?


23. Februar 2022

Podkast: Kako Evropa podpira jedrsko energijo

Na JedrskaSI začenjamo s serijo podkastov, v katerih bomo z gosti osvetlili in komentirali aktualno dogajanje in načrte na področju oskrbe države in državljanov z elektriko. Glede na zadnje zaveze Slovenije oziroma EU, so ta vprašanja tesno povezana s podnebnimi spremembami in - posledično - z zneskom na položnicah vsakega gospodinjstva. Kakšno vlogo pri tem lahko doma in v svetu odigra jedrska energija? Vse kaže, da je pred nami elektrifikacija 2.0 in sicer kot bistveni ukrep zelenega.


14. Februar 2022

Francija na pot razogličenja s pomočjo jedrske energije

Francoski predsednik Emmanuel Macron je napovedal »renesanso« francoske jedrske industrije. Načrtujejo do 14 novih jedrskih reaktorjev , ki bi državi omogočili opustitev fosilnih goriv in obenem zmanjšali energetsko odvisnost. Graditev šestih jedrskih reaktorjev tipa EPR2 je Macron napovedal že novembra lani. Zdaj preučujejo lokacije še za izgradnjo osmih reaktorjev. Ob tem naj bi s posebnim finančnim paketom poleg jedrskih izdatno podprli še gradnjo sončnih in vetrnih elektrarn.


27. Januar 2022

Predsednica Evropske komisije: podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050 lahko primerjamo s pristankom človeka na Luni

Prejšnji teden je potekel rok za pripombe na novo različico t.i. evropske taksonomije. Gre predvsem za polemike o umestitvi jedrske energije in zemeljskega plina kot prehodno zelenih virov energije. Evropski zeleni dogovor predvideva podnebno nevtralnost Evrope do leta 2050 oziroma zmanjšanje izpustov toplogrednih plinov za 55 odstotkov do leta 2030. A Evropska komisija državam članicam ne predpisuje načina, kako do tega cilja priti, saj imajo države različne startne pozicije oziroma energetsko realnost. Taksonomija je le instrument preglednosti, ki kaže, katere so manj energijsko intenzivne naložbe in je kažipot zasebnim investitorjem, v katero smer usmerjati vlaganja. Taksonomija je bila sprejeta leta 2020 , prvi delegiran akt zanjo pa je bil sprejet aprila lani.


18. Januar 2022

Vlada je določila, koliko bo od 1. januarja v sklad NEK vplačevala GEN energija

Na 109. seji Vlade Republike Slovenije so družbi GEN energija določili višino vplačila sredstev v Sklad za financiranje razgradnje NEK in odlaganja radioaktivnih odpadkov NEK.


7. Januar 2022

V Skupini GEN zadovoljni z letom 2021 in napovedali vizijo 3+1

V Skupini GEN so zadovoljni s poslovanjem v letu 2021. Leto so zaključili uspešno, v leto 2022 pa stopajo z vizijo razogljičenja Vizija 3+1. Skupina je lani proizvedla 3 milijarde evrov prometa.


3. Januar 2022

Jedrska na evropskem seznamu zelenih virov energije

Evropska komisija bo - čeprav se je govorilo, da se bo to zgodilo še pred novim letom, natančneje 22. decembra – odločitev o seznamu zelenih virov energije, ki naj bi vključeval tudi jedrsko energijo in zemeljski plin, sporočila sredi tega meseca. Tako je mogoče sklepati glede na izjavo evropskega komisarja za notranji trg Thierryja Bretona. Vse kaže, da Evropski komisiji do konca leta še ni uspelo premostiti razlik med stališči članic glede uporabe jedrske energije in zemeljskega plina. Države članice pa naj bi konec leta že dobile osnutek dokončnega dokumenta.


21. December 2021

Po 15 letih v EU zagnali nov jedrski reaktor

21.decembra 2021 ponoči je reaktor 3 finske elektrarne Olkiluoto prvič dosegel t.i. kritično moč. Na omrežje naj bi bil vključen čez mesec dni (januarja 2022). Gre za izjemno pomemben dogodek, saj bodo v Evropi prvič po 15 letih zagnali novo enoto jedrske elektrarne.


17. December 2021

"Pomembno je izbrati prave cilje, države pa naj same izberejo metode, kako priti do njih"

V intervjuju za časnik Delo je poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar med drugim poudaril, da je pomembno da države sprejmejo dolgoročne energetske politike, , ki bodo dejansko delovale v boju proti podenbnim spremembam oziroma pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Jedrska energija, obnovljivi in drugi brezogljični viri so le orodja, kako do njih priti. Države si jih morajo izbirati glede na to, katera so zanje najbolj smiselna.


15. December 2021

Predstavitev posavskih podjetij na Svetovni jedrski razstavi v Parizu – WNE 2021

Štiri posavska podjetja: Elmont, Numip, Q Techna in Sipro inženiring so se predstavila na največjem mednarodnem sejmu ponudnikov storitev in produktov z jedrskega področja. Razstava World Nuclear Exibition (Svetovna jedrska razstava) je v Parizu potekala od 30. novembra do 2. decembra 2021 . Na sejmu se je predstavilo več kot 600 v svetu vodilnih dobaviteljev opreme in storitev za jedrske elektrarne in druge jedrske objekte. Podjetja Elmont, Numip, Q Techna in Sipro so se prestavila pod skupnim sloganom » Slovenian Nuclear Services - Complete Solutions in Nuclear, Power and Process Industry (Celovite rešitve z jedrskega področja, energetike in procesne industrije).


8. December 2021

V Krškem pripravili strokovni posvet o vlogi jedrske energije včeraj, danes, jutri

V Kulturnem domu Krško so v ponedeljkovem dopoldnevu pripravili strokovni posvet z naslovom Vloga jedrske energije kot nizkoogljične energije v energetski mešanici - včeraj, danes, jutri.