Skip to main content

Francija pospešuje načrte za jedrsko energijo

Francoski svet ministrov je odobril osnutek zakonodaje, namenjen poenostavitvi upravnih in birokratskih postopkov, potrebnih za gradnjo novih jedrskih elektrarn v bližini obstoječih lokacij ali znotraj njih samih.

15 November 2022

Po uradnem poročilu o seji vlade je cilj predloga zakona odgovoriti na »nujnosti zaradi podnebne krize, ki ogroža naše ekosisteme, družbo, prihodnost mladih rodov in na drugi strani krizo suverenosti z energetsko skrbo po ukrajinskem konfliktu. Zagotavljanje novih virov jedrske energije je imperativ za podnebje in energetsko neodvisnost. Cilj predloga zakona je postaviti okvir za pospešitev upravnih postopkov v zvezi z realizacijo prihodnjih projektov za izgradnjo novih jedrskih reaktorjev v Franciji in s tem skrajšati roke za izvedbo teh projektov«.

V poročilu s seje francoske vlade ni sprememb glede obstoječih zahtev o okoljski ali jedrski varnosti. Osrednji namen osnutka nove zakonodaje je »hitrejše uskladiti lokalne planske dokumente in omogočiti, da nekateri procesi za dodatne jedrske energetske zmogljivosti lahko potekajo hitreje in predvsem vzporedno«. Predlagani so tudi ukrepi za hitro zagotovitev lokacijskih potreb kot javnega dobrega. V načrtu sta gradnji dveh jedrskih reaktorjev EPR2 v Penlyju v severni Franciji, saj predlog zakona dovoljuje gradnjo novih jedrskih reaktorjev ob morju, pod pogojem, da so zgrajeni v neposredni bližini ali znotraj oboda obstoječega jedrskega reaktorja.

Jedrska energija predstavlja skoraj 75 % francoske proizvodnje električne energije. Vlada nekdanjega francoskega predsednika Francoisa Hollanda je leta 2014 napovedala, da bo jedrska zmogljivost omejena na trenutno raven 63,2 GWe in do leta 2025 omejena na 50 % celotne francoske proizvodnje. Zakon o prehodu za zeleno rast, sprejet avgusta 2015, ni zahteval zaustavitve trenutno delujočih jedrskih reaktorjev, vendar je to pomenilo, da bo moral upravljalec z jedrskimi reaktorji (EDF) zapreti starejše reaktorje, da bi lahko vzpostavil nove. Februarja letos je francoski predsednik Emmanuel Macron najavil, da je pravi čas za jedrsko renesanso v Franciji. Dejal je, da je potrebno podaljšati delovanje vseh obstoječih reaktorjev brez ogrožanja varnosti. Macron je tudi razkril predlagani program za šest novih reaktorjev EPR2 z možnostjo nadaljnjega razvoja do osem novih reaktorjev EPR2.

Vir: World Nuclear News, Reuters