Skip to main content

Slovenske in mednarodne jedrske organizacije:

NEK - Nuklearna elektrarna Krško

NEK je največji posamični vir nizkoogljične električne energije v Sloveniji, ki povprečno letno proizvede 5,7 milijarde kWh električne energije, kar zadostuje za zanesljivo oskrbo milijona in pol slovenskih in hrvaških domov.


Skupina GEN

Skupina GEN je nosilec projekta JEK2 in vodilna slovenska elektroenergetska skupina, ki združuje podjetja za proizvodnjo električne energije, trženje in prodajo ter razvoj.


eSvet

eSvet je zakladnica vprašanj in odgovorov s področja energije, energetike in naše prihodnosti.


IAEA – Internatioal Atomic Energy Agency

Mednarodna agencija za jedrsko energijo je globalno središče sodelovanja na področju jedrske energije, ki promovira varno, zanesljivo ter miroljubno uporabo jedrskih tehnologij.


WNN - World Nuclear News

World Nuclear News dnevno objavlja ažurne informacije in novice o temah, ki so povezane z jedrsko energijo.


Nucleareurope

Nucleareurope je evropsko združenje jedrske industrije s sedežem v Bruslju, kjer predstavlja glas industrije v razpravah o energetskih politikah EU.


Združenje Slovenski jedrski forum

Slovenski jedrski forum je združenje slovenske jedrske industrije ter član evropskega združenja Foratom.


DJS - Društvo jedrskih strokovnjakov

Društvo jedrskih strokovnjakov Slovenije je združenje, v katero so prostovoljno združeni znanstveni delavci in strokovnjaki s področja miroljubne uporabe jedrske znanosti in tehnologije.


Elektroinštitut Milan Vidmar

Elektroinštitut Milan Vidmar je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna organizacija na področju elektroenergetike in splošne energetike. Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije.


ENS – European Nuclear Society

ENS je največje evropsko združenje za jedrsko znanost, raziskave in industrijo, ki promovira razvoj jedrske znanosti in tehnologije ter razumevanje njene miroljubne rabe.


IJS – Reaktorska tehnika R4

Odsek za reaktorsko tehniko je vodilna raziskovalna skupina na področju jedrske energetike v Sloveniji.


IJS – Reaktorska fizika F8

Odsek za reaktorsko fiziko je na Reaktorskem centru Podgorica pri Ljubljani. Raziskave odseka so usmerjene predvsem v modeliranje in preučevanje transporta nevtronov in nevtronskih reakcij.


ICJT – Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo

Izobraževalni center za jedrsko tehnologijo usposablja bodoče jedrske strokovnjake in informira javnost o jedrskih tehnologijah.


URSJV - Uprava za jedrsko varnost

Uprava Republike Slovenije za jedrsko varnost, ki je organ v sestavi Ministrstva za okolje in prostor, opravlja strokovne, upravne, nadzorne in razvojne naloge na področjih sevalne in jedrske varnosti.


ARAO – Agencija za radioaktivne odpadke

ARAO je specializirana strokovna organizacija na področju ravnanja z radioaktivnimi odpadki.


Sklad NEK

Sklad NEK je namenski sklad za financiranje razgradnje NEK in za odlaganje radioaktivnih odpadkov iz NEK.