Skip to main content
  • Pojasnjujemo

    Namesto neodgovorjenih vprašanj, napačnih predstav, dezinformacij in strahov ponujamo odgovore, razlage in zanimivosti.


Ekonomika jedrskih elektrarn

Pojasnili bomo, kako se financira gradnjo jedrskih elektrarn in kaj tvori ceno energije, proizvedene v njih. Analizirali bomo različne ponudnike jedrske tehnologije in njihove cene, ter stanje v jedrski industriji. Hkrati bomo preverili nekatere polemike o finančni smiselnosti novih jedrskih elektrarn, ki so pogosto izpostavljene v medijih.

Zakaj so jedrske elektrarne tako drage? Jedrske elektrarne so veliki projekti z dolgo življenjsko dobo, ki zahtevajo ogromno specifičnega znanja in opreme. Varnostni standardi za jedrske elektrarne so izredno visoki. Jedrski objekti morajo biti zasnovani za primere najhujših poplav, potresov in drugih naravnih nesreč, kot tudi za primere drugih izrednih dogodkov in vojn. Posamezni deli elekt...

Jedrska elektrarna in poplavna varnost

Zaščita pred poplavami je nepogrešljiv del izpolnjevanja visokih standardov jedrske varnosti. Kako so jedrske elektrarne pripravljene na ekstremne vremenske razmere, ki jih prinašajo podneb...

Oppenheimer, bomba in jedrski reaktor

Film Oppenheimer je vreden ogleda! Vendar pa lahko v javnosti ponovno sproži zmedo med jedrskimi reaktorji in bombo. Ta zmeda je v 70. letih prejšnjega stoletja energetski sektor vrnila des...

Jedrska energija? Res je čas za temeljit pogovor

V Sobotni prilogi Dela je bil 3. junija objavljen članek Zorana Kusa: “Jedrska energija? Čas je za temeljit pogovor”. Res je čas za pogovor, saj so bile v članku navedene številne neresnice...

Jedrska energija je najboljša prijateljica narave

Na podlagi naše nedavne študije 870 elektrarn po vsem svetu je jedrska energija jasen zmagovalec pri varovanju ekosistemov, medtem ko je bioenergija nesporni poraženec.

Odplaknimo strah o izpuščanju tritija iz Fukušime

Izpuščanje vode iz jedrske elektrarne v Fukušimi, ki vsebuje tritij, sproža strah med ljudmi. V nadaljevanju bomo na razumljiv način pokazali, da je ta strah neutemeljen in odveč. Ko boste ...

Izrabljeno jedrsko gorivo je državna strateška zaloga

O izrabljenem gorivu, ki pride iz jedrskega reaktorja, se pogosto govori kot o visoko radioaktivnem odpadku. Pokazali vam bomo, zakaj je tako razumevanje zastarelo in zakaj ima jedrska ener...

Kakšen problem predstavljajo radioaktivni odpadki?

Za ravnanje z radioaktivnimi odpadki v Sloveniji je pristojna Agencija za radioaktivne odpadke (ARAO). Ko smo se prvič srečali z njimi, so nam rekli: »Mi pridemo, odpeljemo in pospravimo.« ...

Vse, kar je treba vedeti o radioaktivnem jodu in jodovih tabletah

V primeru jedrske nesreče se med drugimi elementi v zrak lahko sprosti tudi radioaktivni jod. Ob vdihavanju se nalaga v žlezi ščitnici in jo uničuje ter povzroča raka in druge bolezni te žl...

Jedrske elektrarne in podnebne spremembe

Jedrska elektrarna potrebuje vodo za hlajenje kondenzatorja. Ob tem mora upoštevati še okoljevarstvene omejitve. Kako na delovanje elektrarne vpliva suša? Kaj čaka jedrske elektrarne ob vse...

Jedrske nesreče - od vzrokov do posledic (1. del)

Pogost argument za nasprotovanje jedrski energiji je strah pred jedrskimi nesrečami. Večkrat se jih imenuje tudi jedrske katastrofe, kar seveda v javnosti vzbudi še večji strah in še bolj g...

Jedrska nesreča v elektrarni Otok treh milj (2. del)

Tretja največja jedrska nesreča na svetu je imela velik vpliv predvsem v Združenih državah Amerike. Da bi ta vpliv razumeli, je treba poznati celotno dogajanje. Kljub temu, da nesreča ni im...

Jedrska nesreča v Fukušimi (3. del)

V 1. delu, Jedrske nesreče - od vzrokov do posledic (1. del), obsežnega članka smo pojasnili, s kakšno natančnostjo in previdnostjo stroka obravnava jedrske nesreče. V 2. delu, Jedrska nesr...

Jedrska nesreča v Černobilu (4. del)

Černobilska nesreča je najhujša nesreča v zgodovini jedrske energije. Je edina nesreča v zgodovini komercialne jedrske energije, kjer je prišlo do smrti zaradi sevanja. Kaj se je dogajalo? ...