Skip to main content

"Atoms for Peace" - govor, ki je spremenil svet

Ameriški predsednik Dwight D. Eisenhower je 8. decembra 1953 v New Yorku nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. V času, ki so ga zaznamovale povečane svetovne napetosti in zlovešče širjenje jedrskega orožja, je govor "Atoms for Peace" pomemben zgodovinski mejnik. Pojasnjujemo ključne točke govora, ki osvetljujejo njegove namene, posledice in trajen pomen. 

Avtor: Tamara Langus, Klara Eva Kukovičič

Govor na Generalni skupščini Združenih narodov je bil izrečen v času, ko se je svet spopadal z realnostjo atomske dobe. ZDA, ki so med drugo svetovno vojno pokazale svoje jedrske zmogljivosti, so bile v ospredju jedrske tehnologije. Nagovor je bil odziv na vse večjo zaskrbljenost glede možnosti, da bi jedrska energija zaostrila svetovne konflikte. 

Predsednik društva jedrskih strokovnjakov dr. Tomaž Žagar pojasnjuje, kakšen je bil svet pred govorom in zakaj je bil ta potreben.

Ključni poudarki govora "Atoms for Peace"

Zavedanje jedrske realnosti

Eisenhower se je zavedal hitrega napredka jedrske tehnologije in njenih globokih posledic za vse državljane sveta. Poudaril je potrebo po celovitem razumevanju jedrske energije in njenega potenciala za uničevanje in korist. 

Poziv k mednarodnemu sodelovanju

Pomemben vidik govora je poziv k mednarodnemu sodelovanju pri izkoriščanju jedrske energije v miroljubne namene. Eisenhower je predlagal skupna prizadevanja za zmanjšanje vojaške uporabe jedrskih materialov in spodbujanje njihove uporabe v miroljubnih podvigih. 

Predlog za ustanovitev Mednarodne agencije za jedrsko energijo

Osrednji del govora je predlog za ustanovitev mednarodne agencije za jedrsko energijo v okviru Združenih narodov. Ta agencija bi upravljala in varovala cepljive materiale ter omogočala njihovo uporabo v miroljubnih dejavnostih, kot so kmetijstvo, medicina in proizvodnja energije. 

Poudarek na miroljubni uporabi jedrske energije

Eisenhower je predstavil vizijo, v kateri je jedrska energija orodje za napredek in razvoj, ne pa sredstvo za uničevanje. Povedal je, da je treba obstoječo tehnologijo jedrskega orožja uporabiti v miroljubne namene in da mora biti cilj človeštva odkriti "način, s katerim čudežna iznajdljivost človeka ne bo posvečena njegovi smrti, temveč življenju".

Pozival je k obsežnim raziskavam o miroljubni uporabi jedrske energije in poudaril njen potencial za reševanje pomanjkanja energije v nerazvitih regijah.

Celoten govor "Atoms for Peace":  

Vpliv in zapuščina govora "Atoms for Peace" 

Predsednik društva jedrskih strokovnjakov dr. Tomaž Žagar pojasnjuje, kaj je govor spodbudil.

Govor "Atoms for Peace" je bil prelomnica in ga lahko gledamo na več načinov. 

Diplomatska poteza 

Govor je diplomatska poteza za zmanjšanje napetosti v času hladne vojne, saj obravnava zlasti vlogo Sovjetske zveze pri razvoju jedrske energije. Sovjetski zvezi podaja oljčno vejico in predlaga sodelovanje pri miroljubnem razvoju jedrske energije.  

Preverite, kak vpliv je imel govor na Sovjetsko zvezo.  

Odraz ideološkega stališča 

Nagovor odraža strateški premik v politiki ZDA k miroljubnemu sodelovanju. Poudaril je tudi željo po preusmeritvi znanstvene uspešnosti z vojaških na humanitarne namene, kar je v skladu s širšimi cilji Združenih narodov. 

Temelj mednarodnega jedrskega sodelovanja 

Govor je postavil temelje za ustanovitev Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA). Predstavljal je prelomnico v jedrski diplomaciji, saj je razprave usmeril v razorožitev in miroljubno uporabo jedrske energije. 

Preverite, kakšno vlogo ima IAEA danes in kaj pomeni za Slovenijo

Od izzivov do pogleda naprej 

Kljub idealistični viziji se je govor soočil s skepso glede izvedljivosti in iskrenosti zavezanosti ZDA jedrski razorožitvi. Zapletenost mednarodne politike in medsebojno nezaupanje med jedrskimi silami sta predstavljala velike izzive za uresničitev teh ciljev.  

Danes vemo, da se vse države niso razorožile. Govor je razumljen tudi kot politična propaganda, ki pa je tudi pomemben mejnik v zgodovini jedrske diplomacije. Poudaril je dvojno naravo jedrske energije – na eni strani je bila znanilec uničenja, na drugi pa svetilnik napredka.  

Govor je bil eden prvih pozivov k zajezitvi svetovne tekme v jedrskem oboroževanju in je spodbudil ustanovitev Mednarodne agencije za jedrsko energijo leta 1956.  

Poziv k mednarodnemu sodelovanju in miroljubni uporabi jedrske energije je še vedno aktualen in je vodilno načelo v sedanjem razpravljanju o jedrski tehnologiji in njeni vlogi pri oblikovanju varnejšega in uspešnejšega sveta.