Skip to main content

Barbara Žvokelj: "IAEA je najpomembnejša mednarodna organizacija na Dunaju."

Diplomatka in veleposlanica Barbara Žvokelj s svojo ekipo na Dunaju od leta 2019 predstavlja Slovenijo v 6 mednarodnih organizacijah – ena do njih je Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA). Pojasnila nam je, kakšno vlogo ima IAEA za Slovenijo in kako poteka mednarodno sodelovanje, ki je temelj Agencije.

05 December 2023

Naloga stalnega predstavništva pri OZN, OVSE in drugih mednarodnih organizacijah je, da predstavljajo slovenska stališča, hkrati pa prejemajo stališča drugih držav in mednarodnih organizacij. V okviru Mednarodne agencije za jedrsko energijo imajo stike s stike s strokovnjaki z jedrskega področja in z državami članicami, ki ji je trenutno 177.

Zanimalo nas je, kakšno je konkretno delo v tako mednarodno pestri organizaciji, ki pa je vseeno zelo strokovna in specifična. "Ne samo za nas, tudi za druge države je to najpomembnejša mednarodna organizacija na Dunaju,"  je odloča Barbara Žvokelj. "Druži nas civilna raba jedrske energije, kjer nekatere države pred Agencije samo pomagajo drugim državam, druge države pa prejemajo to pomoč."

"Države členice UE in razvitejše države posvečamo največ pozornosti jedrski varnosti, jedremu varovanju in preverjanju, kako izvajajo svoje zaveze države članice. Države v razvoju in tudi mi pa dajemo ogromen pomen načinom, kako se lahko uporablja jedrske energija."

Sodelovanje, kakršno ga opisuje Barbara Žvokelj, je ključna naloga Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Ideja je bila prvič predstavljena leta 1953 v govoru ameriškega predsednika Dwighta Eisenhowerja, ko je v New Yorku nagovoril Generalno skupščino Združenih narodov. Več o tem govoru in njegovih vplivih preberite v članku: "Atoms for Peace" - govor, ki je spremenil svet.

Koristi IAEA za Slovenijo

Slovenija je ena izmed tistih držav, ki tehnično pomoč daje in tudi prejema. Gre torej za obojestransko sodelovanje. Glavno telo, ki koordinira delo, povezano z IAEA, je Urad RZ za jedrsko varnost (URSJV). Ta nato usmerja delo z različnimi zdravstvenimi inštitucijami, z Inštitut Jožef Stefan in drugimi.

Barbara Žvokelj podrobneje pojasnjuje, kakšni projekti potekajo v sodelovanju s Slovenijo:

"Slovenija v vloži letno okoli 380.000 evrov v to organizacijo in kolegi z Urada RS za jedrsko varnost pravijo, da ves ta denar dobimo nazaj s projekti, ki se izvajajo v Sloveniji in za Slovenijo," še pove veleposlanica.

Spoznajte, kaj je nuklearna medicina, ki jo omenja Barbara Žvokelj, in kaj počne Slovenija na tem področju – v članku: Odkrivanje in zdravljenje bolezni z majhnimi radioaktivnimi odmerki.

Vloga ženske na jedrskem področju

Mednarodna agencija za jedrsko energijo pogosto omenja pomembno vlogo žensk na jedrskem področju in si tudi zelo prizadeva za večje vključevanje žensk v izobraževanje. Poleg štipendij pa Agencija v skladu s temi načeli spreminja tudi lasten notranji ustoj:

"Tako kot na vseh področjih smo ženske slabše zastopane. Predvsem je problem v tem, da ni dovolj žensk, ki bi študirale fiziko, kemijo in se potem zaposlovale v tovrstnih inštitucijah. Trenutni generalni direktor se je temu vprašanju zelo pozorno posvetil in je v zadnjih 4 letih zvišal prisotnost žensk v IAEA na več kot 40 %. In tudi na vodilnih položajih. IAEA ima 6 namestnikov generalnega direktorja in od tega so 3 ženske."

Na voljo pa so tudi programi, ki omogočajo izobraževanje ženskam, da nato te lahko konkurirajo tudi moškim. S takim vključevanjem mednarodna stroka zares lahko dobi najboljše kadre.

Odnos z Avstrijo znotraj IAEA

Za konec nas je zanimal odnos z Avstrijo, ki je naša sosednja država in hkrati največja nasprotnica jedrske energije. Glede na to, da je sedež IAEA na Dunaju, nas je zanimalo, če veleposlanica zaznava ta protijedrski odnos s strani okolja in kako poteka komunikacija s tako državo.