Skip to main content

2023: Energija za mir in boj s podnebnimi spremembami

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Mariano Grossi je v začetku novembra spregovoril na 78. rednem zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Kaj je povedal in kakšno vlogo ima miroljubna uporaba jedrske tehnologije danes?

09 November 2023

Rafael Mariano Grossi je svoj govor začel s sklicevanjem na zgodovinski govor predsednika Eisenhowerja "Atoms for Peace" pred 70 leti. Ta prelomni trenutek v zgodovini je določil smer uporabe jedrske energije v koristne namene in pripeljal do ustanovitve Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Več o tem si preberite v članku: Govor, ki je spremenil svet

Ključni poudarki letošnjega govora

Vloga in dosežki IAEA

IAEA, ki velja za svetovnega jedrskega nadzornika, ima poleg nadzora nad jedrskim orožjem še eno ključno vlogo. Državam pomaga pri uporabi jedrske znanosti in tehnologije za reševanje izzivov, kot so bolezni, revščina, lakota, onesnaževanje in podnebne spremembe. Ta prizadevanja so v skladu z več kot polovico ciljev trajnostnega razvoja ZN.

Podnebne spremembe in jedrska energija

Velik del govora je bil namenjen podnebnim spremembam, pri čemer je bila poudarjena bistvena vloga jedrske energije pri doseganju podnebnih ciljev.

Kljub napredku na področju obnovljivih virov energije je jedrska energija še vedno ključna za zagotavljanje nizkoogljične energetske osnove.

Grossi je v govoru izpostavil pobudo IAEA Atoms4NetZero in pobudo za jedrsko usklajevanje in standardizacijo naprednih reaktorjev. Pri slednji so vključeni tudi mali modularni reaktorji (SMR). Obe pobudi imata vlogo pri razogljičenju energetskih omrežij.

Posodobljene napovedi IAEA kažejo, da je treba za doseganje podnebnih ciljev jedrsko zmogljivost več kot podvojiti. V govoru je Grossi omenjeni več kot 400 delujočih jedrskih reaktorjev in več kot 50 reaktorjev v gradnji. Za jedrsko energijo pa se zelo zanimajo tudi države v razvoju, zlasti v Afriki in Latinski Ameriki.

Zaščitni in varnostni ukrepi

Varnost je vedno prisoten element vseh jedrskih razprav in tudi tokrat ni bila izpuščena. IAEA si prizadeva pri varovanju jedrskih materialov in zagotavljanju njihove miroljubne uporabe. To vključuje stroge inšpekcijske preglede in spremljanje, s posebnim poudarkom na Iranu in Demokratični ljudski republiki Koreji (DLRK). Izpostavljeno je bilo tudi delo agencije v Ukrajini, ki zagotavlja jedrsko varnost sredi konflikta.

Širša uporaba jedrske tehnologije

Jedrska tehnologija ni omejena le na proizvodnjo energije, zato sta bili omenjeni tudi pobudi Rays of Hope in ZODIAC, ki se nanašata na svetovno zdravje in zdravljenje bolezni. Generalni direktor je govoril tudi o pomenu jedrske tehnologije v kmetijstvu, pri upravljanju voda in varstvu okolja.

Zavezanost k vključevanju in enakosti spolov

Grossi ni pozabil izpostaviti tudi prizadevanj IAEA za dosego enakosti spolov do leta 2025. Na kratko je predstavil štipendijski program Marie Sklodowska-Curie, pri čemer je bil poudarjen pomen vključujočega sodelovanja v jedrski znanosti.

Generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo je svoj govor zaključil s pozivom k svetovni enotnosti pri reševanju skupnih izzivov z jedrsko znanostjo in tehnologijo. Ponovno je poudaril zavezanost IAEA, da v partnerstvu s svetovno skupnostjo gradi boljši svet.

Če je bila pred 70 leti največji izziv hladna vojna svojo oboroževalno tekmo držav, smo tokrat soočeni z bojem proti podnebnim spremembam. V obeh časovnih obdobjih jedrska energija ponuja rešitve. Pred 70 leti je bila to energija za mir, tokrat je to energija za boj proti podnebnim spremembam.

Vir slike in celoten govor.