Skip to main content

Mladi jedrski strokovnjaki: V jedrski energiji je velik potencial

Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov združuje in povezuje mlade strokovnjake, ki delujejo na različnih področij jedrske tehnologije - od energetike, raziskav s področja reaktorske fizike, do hidravlike. Vsem pa je skupno trdno prepričanje, da je prihodnost jedrska. Pogovarjali smo se z dr. Tanjo Goričanec, ki je predsednica mladih jedrskih strokovnjakov.

10 Avgust 2023

Dr. Tanja Goričanec je predsednica Mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov (MMG DJS) in raziskovalna asistentka na Odseku za Reaktorsko fiziko Instituta Jožef Stefan.

Se vam zdi delo na jedrskem področju enolično? "Moje delo ni enolično. Je mešanica simulacij, dela za računalnikom, izvajanja eksperimentov, pisanja znanstvenih člankov in učenja študentov," zagotavlja Tanja. Raziskave ji omogočajo dinamično delovno okolje, kjer se vsak dan sooča z novimi izzivi, hkrati pa izve kaj novega.

Je tudi zagovornica jedrske energije in v zadnjem letu smo jo nekajkrat opazili na posvetih in konferencah o energetski prihodnosti Slovenije. Zakaj zagovarja uporabo jedrske energije?

Jedrska energija predstavlja ogljično nevtralen vir električne energije, ki je zanesljiv in neodvisen od vremenskih razmer. Tako bi lahko predstavljala prihodnost elektroenergetske mešanice Slovenije, v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Njena prednost je predvsem v tem, da proizvaja električno energijo, ko sonce ne sveti, veter ne piha ali pa so pretoki rek zmanjšani,” pojasnjuje Tanja Goričanec.

Tanja pojanjsuje, zakaj si je treba prizadevati za nadaljnji razvoj miroljubne rabe jedrske energije: "Glavni razlog je to, da jedrska energija predstavlja varen, zanesljiv in preizkušen vir nizkoogljične energije, ki lahko zmanjša odvisnost od fosilnih goriv in s tem pripomore k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Razvoj tehnologij, kot je proizvodnja nizkoogljične energije, je ključen za dobrobit vseh ljudi in lahko prispeva k večji kakovosti življenja. Z razvojem novih tehnologij, kot so npr. mali modularni reaktorji, lahko pripomoremo k razširitvi uporabe jedrske energije. Odpirajo namreč možnosti uporabe, ki jih večje jedrske elektrarne ne omogočajo - na primer postavitev na odročna območja, v manjša mesta ali pa omogočajo zmanjšanje začetnih stroškov investicije zardi modularne gradnje. Nenazadnje pa ne smemo pozabiti tudi na fuzijo, ki je še v razvoju in obljublja izjemen napredek človeštvu, ko jo bomo uspeli učinkoviti uporabiti za proizvodnjo električne energije."

Mladi jedrski strokovnjaki razbijajo mite in širijo znanje

Mladi jedrski strokovnjaki DJS vsako leto organizirajo konferenco, kjer si izmenjajo dobre prakse in predstavijo rezultate najnovejših raziskav.

Svoje delo in poslanstvo z veseljem predstavljajo tudi širši javnosti. Enkrat letno izvedejo informativni dogodek Stand Up For Nuclear, ki je sicer del mednarodne pobude in poteka v več mestih po svetu. Preverite, kako je bilo lani na tem dogodku. Dogodek, ki tradicionalno poteka jeseni, obiskovalcem omogoča spoznavanje prednosti jedrske energije, mladi strokovnjaki pa odgovarjajo na vprašanja in razbijejo mite. Teh je namreč še vedno veliko.

Kako močno seva in kako nevarna je jedrska elektrarna?

Globoko zakoreninjen mit je, da je jedrska energija nevarna. Spodbujamo vse, da sami preverite, kolikšno je število žrtev glede na druge vire energije. Ugotovili boste, da je jedrska enegija zelo varen vir energije.

Podobno velja tudi za sevanje - ves čas smo izpostavljeni naravnem sevanju. V primerjavi z naravnim sevanjem so doze sevanja, ki jih prejmemo v okolici jedrskih objektov, zanemarljive.

Jedrska energija je več kot le vir električne energije

Če je mitov o jedrski energiji veliko, preveliko, pa je po drugi strani tudi premalo zavedanja, kako uporabna je jedrska energija na drugih področjih. Proizvodnja radioizotopov, ki se uporabljajo v medicinske namene, proizvodnja vodika in ogrevanje so le tri zanimive uporabe jedrske energije. 

Zavedanje, da je jedrska energija več kot le proizvodnja električne energije, z veseljem in raziskovalno navdušenostjo širijo dalje. Pomoči pri širjenju znanja in razbijanju mitov se ne branijo. V svoje društvo z veseljem sprejmejo nove člane, ki so že strokovnjaki na jedrskem področju, ali pa si to želijo postati. In kaj si Tanja Goričanec še želi?