Skip to main content

Mladi jedrski strokovnjaki: V jedrski energiji je velik potencial

Mreža mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov združuje in povezuje mlade strokovnjake, ki delujejo na različnih področij jedrske tehnologije - od energetike, raziskav s področja reaktorske fizike, do hidravlike. Vsem pa je skupno trdno prepričanje, da je prihodnost jedrska.

24 Maj 2023

Tanja Goričanec je predsednica Mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov (MMG DJS) in doktorska študentka na Odseku za Reaktorsko fiziko Instituta Jožef Stefan. Je zagovornica jedrske energije in v zadnjem letu smo jo nekajkrat opazili na posvetih in konferencah o energetski prihodnosti Slovenije. Zakaj zagovarja uporabo jedrske energije?

Jedrska energija predstavlja ogljično nevtralen vir električne energije, ki je zanesljiv in neodvisen od vremenskih razmer. Tako bi lahko predstavljala prihodnost elektroenergetske mešanice Slovenije, v kombinaciji z obnovljivimi viri energije. Njena prednost je predvsem v tem, da proizvaja električno energijo, ko sonce ne sveti, veter ne piha ali pa so pretoki rek zmanjšani,” pojasnjuje Tanja Goričanec.

Mladi jedrski strokovnjaki razbijajo mite in širijo znanje

Mladi jedrski strokovnjaki DJS vsako leto organizirajo konferenco. Jeseni bodo v Ljubljani gostili predstavnike evropskih mrež mladih jedrskih strokovnjakov, kjer si bodo izmenjali dobre prakse in predstavili rezultate najnovejših raziskav.

Svoje delo in poslanstvo z veseljem predstavljajo tudi širši javnosti. Enkrat letno izvedejo informativni dogodek Stand Up For Nuclear, ki je sicer del mednarodne pobude in poteka v več mestih po svetu. Preverite, kako je bilo lani na tem dogodku

Člani MMG DJS so si v letošnjem letu zadali cilj, da dogodek izvedejo še na kakšni drugi lokaciji po Sloveniji ter vsebine predstavijo tudi na srednjih šolah. Dogodek, ki tradicionalno poteka jeseni, obiskovalcem omogoča spoznavanje prednosti jedrske energije, mladi strokovnjaki pa odgovarjajo na vprašanja in razbijejo mite. Teh je namreč še vedno veliko.

Kako močno seva in kako nevarna je jedrska elektrarna?

Globoko zakoreninjen mit je, da je jedrska energija nevarna. Spodbujamo vse, da sami preverite, kolikšno je število žrtev glede na druge vire energije. Ugotovili boste, da je jedrska enegija zelo varen vir energije.

Podobno velja tudi za sevanje - ves čas smo izpostavljeni naravnem sevanju. V primerjavi z naravnim sevanjem so doze sevanja, ki jih prejmemo v okolici jedrskih objektov, zanemarljive.

Jedrska energija je več kot le vir električne energije

Če je mitov o jedrski energiji veliko, preveliko, pa je po drugi strani tudi premalo zavedanja, kako uporabna je jedrska energija na drugih področjih. Proizvodnja radioizotopov, ki se uporabljajo v medicinske namene, proizvodnja vodika in ogrevanje so le tri zanimive uporabe jedrske energije. 

Zavedanje, da je jedrska energija več kot le proizvodnja električne energije, z veseljem in raziskovalno navdušenostjo širijo dalje. Pomoči pri širjenju znanja in razbijanju mitov se ne branijo. V svoje društvo z veseljem sprejmejo nove člane, ki so že strokovnjaki na jedrskem področju, ali pa si to želijo postati. In kaj si Tanja Goričanec še želi?