Skip to main content

Atomi za mir in sovjetska propaganda

Eisenhowerjev govor "Atomi za mir" je bil pomemben trenutek med hladno vojno. Kako je vplival tudi na Sovjetsko zvezo, ki je bila sredi oboroževalne tekme? Kaj se je dogajalo na področju znanstvenega razvoja in kako so spodbujali znanstveni razvoj?

15 November 2023

V Sovjetski zvezi je bila znanost pomemben del ideologije. Njihov svetovni nazor je namreč temeljil na razumu in znanosti v nasprotju z religijo, ki je prevladovala v carski Rusiji z grozljivo stopnjo nepismenosti.

Znanost je bila ključni dejavnik tehnološkega preboja, ki se je v ZSSR začel v tridesetih letih 20. stoletja, v obdobju hitre industrializacije. Leta 1947 se je Sovjetska zveza odločila za množično izobraževanje prebivalstva. Država je odobrila sistem popularizacije znanosti in jo uvrstila med obvezne dele znanstvene dejavnosti. Tudi z namenom oboroževanja.

Cilj Eisenhowerjevega predloga iz leta 1953 pa je bil preusmeriti pozornost z jedrskega orožja na miroljubno uporabo jedrske energije. Ta pristop je vplival tudi na Sovjetsko zvezo. 

Oboroževalno tekmo je nadomestilo znanstveno tekmovanje

Govor je okrepil znanstveno in tehnološko rivalstvo med ZDA in Sovjetsko zvezo, ki je bilo del širšega tekmovanja v hladni vojni. Sledilo je pospeševanje sovjetskih jedrskih raziskav in razvoj za civilne namene. Na ta način je Sovjetska zveza želela ohraniti enakovrednost ali premoč nad ZDA.

Postopoma je naraščalo izdajanje poljudnoznanstvene literature. Pojavile so se nove revije: Mladi tehnik - 1956, Modelar - 1962, Znanost in človeštvo - 1965, Kemija in življenje - 1965, Zemlja in vesolje - 1965, Kvant - 1970. Skupno je v ZSSR izhajalo okoli 83 poljudnoznanstvenih revij. Ustvarjale so dobro tekmovalno okolje, uredniki so delali poskuse, uporabljali nenavadne ilustracije, objavljali znanstveno fantastiko.

Da se je sovjetska znanstvena politika lahko premaknila k bolj civilno usmerjenim raziskovalnim in razvojnim projektom v okviru njihovega programa za jedrsko energijo, je država za promocijo lastnih znanstvenih dosežkov in ciljev uporabila tudi propagando. 

Propagandni plakati za promocijo znanosti

Nastali so izjemni propagandni plakati, ki so poudarjali vlogo znanosti in jedrske energije. Največ jih je iz 60-ih let prejšnjega stoletja. Napisi so nedvoumno poudarjali vlogo jedrske znanosti in jedrske energije. Atom je predstavljen kot nepogrešljivo in vsemogočno orodje delavca in znanstvenika, hkrati pa prinaša luč, razvoj in mir. Zbrali smo nekaj odličnih primerov sovjetske propagande.

»Atom. Za mir!«, 1959 (Avtor: V. Suryaninov)

"Atom. Za mir!", 1959 (Avtor: V. Suryaninov)

Na zgornjem plakatu levo zgoraj vidimo ilustracijo kontrolne plošče iz jedrske elektrarne Obninsk. To je bila prva komercialna jedrska elektrarna na svetu. Danes je v njej Muzej jedrske energije.

»Atom za druge namene!«

"Atom za druge namene!"

»Atom miru« (Avtor: L. Belsky)

"Atom miru" (Avtor: L. Belsky)

»Slava delavcem sovjetske znanosti in tehnologije!«, 1960 (Avtor: E. Solovyov)

"Slava delavcem sovjetske znanosti in tehnologije!", 1960 (Avtor: E. Solovyov)

Pri tem je treba omeniti, da se sovjetska propaganda ni omejila le na jedrsko tehnologijo, ampak je vključevala vso znanost. Poleg jedrske so najbolj izpostavljali vesoljsko tehnologijo, zlahka pa najdemo tudi poudarjanje kemije, inženirskih dosežkov in elektrifikacijo, ki je prinašala napredek in blaginjo.

»Poglejmo v komunistično prihodnost«, 1963 (Avtorji: S. Davishek, Y. Zholudev, S. Filatov)

"Poglejmo v komunistično prihodnost", 1963 (Avtorji: S. Davishek, Y. Zholudev, S. Filatov)

»Naj atom služi miru, ne vojni!« (Avtor: M. Lukyanov)

"Naj atom služi miru, ne vojni!" (Avtor: M. Lukyanov)

»Država industrije, narod znanosti. To so zgradile naše delavne roke.«, 1964 (Avtor: Viktor Ivanov)

"Država industrije, narod znanosti. To so zgradile naše delavne roke.", 1964 (Avtor: Viktor Ivanov)

»Naj bo atom delavec, ne vojak.«, 1967 (Avtor: Klimentiy Vladimirov)

"Naj bo atom delavec, ne vojak.", 1967 (Avtor: Klimentiy Vladimirov)

»Atomi, delajte za mir, za komunizem!«, 1976 (Avtor: Golubev)

"Atomi, delajte za mir, za komunizem!", 1976 (Avtor: Golubev)

»Slava sovjetskim znanstvenikom«, 1977 (Avtor: N. Babin)

"Slava sovjetskim znanstvenikom", 1977 (Avtor: N. Babin)

»Atom le za mir, vesolje le za mir!«, 1986 (Avtor: S Rayev)

"Atom le za mir, vesolje le za mir!", 1986 (Avtor: S Rayev)

Plakat je obeleževal mednarodno leto miru 1986. Obeleževanje je bilo namenjeno 40. obletnici ustanovitve Združenih narodov, ki so bili ustanovljeni leta 1945.