Skip to main content

Zakaj bo generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo obiskal Slovenijo?

Na družbenem omrežju X smo opazili, da je državni sekretar za nacionalni jedrski program Danijel Levičar v torek, 2. julija obiskal Mednarodno agencijo za jedrsko energijo (IAEA). Generalni direktor Rafael Mariano Grossi je v objavi zapisal, da se veseli obiska Slovenije. Zanimale so nas podrobnosti in izkazale so se za zelo zanimive. 

04 Julij 2024

O čem je tekla beseda na sestanku na Dunaju?

Namen obiska državnega seretarja na Mednarodni agenciji za jedrsko energijo (IAEA) je bila osebna predaja vabila za obisk Slovenije generalnemu direktorju agencije Rafaelu Marianu Grossiju. Pobuda prihaja s strani predsednika vlade dr. Roberta Goloba. 

V kabinetu predsednika vlade so pojasnili, da si želijo tudi poglobiti sodelovanje z IAEA na področju jedrskih novogradenj. S sodelovanjem z IAEA si Slovenija prizadeva izkoristiti strokovno znanje agencije za nadaljnji razvoj lastne jedrske infrastrukture. 

Državni sekretar je generalnemu direktorju predstavil slovenski jedrski program in izkušnje, ki jih imamo v Sloveniji. "Poudarili smo pripadnost Slovenije družini jedrskih držav in odločenost, da razširimo program z novo jedrsko elektrarno - JEK2. Z jedrsko energijo odgovarjamo na energetske in podnebne izzive sedanjosti," sporoča Levičar. 

In kje bo pomoč mednarodne agencije dobrodošla? "Konkretno smo govorili o možnostih sodelovanja na področju ustanovitve vladne organizacije, ki bo odgovorna za razvoj jedrskega programa, t. i. NEPIO. Govorili smo tudi o medgeneracijskem vplivu jedrskih projektov in pozitivnih vplivih jedrske energije na kvaliteto življenja in delovanje družbe."

Kaj je NEPIO?

Za učinkovito, varno, zanesljivo in miroljubno uporabo jedrske energije je bistvenega pomena ustrezna infrastruktura. Mednarodna agencija za jedrsko energijo (IAEA) je zato zasnovala smernice za države članice, ki uvajajo nove jedrske elektrarne. Te smernice vključujejo tudi organizacijo, ki je zadolžena za izvajanje jedrskega programa in se s kratico imenuje NEPIO, (angl. Nuclear Energy Programme Implementing Organization). Slovenija take organizacije še nima in jo potrebuje. 

Organizacijo NEPIO mora ustanoviti vlada, da ta nato usklajuje vse potrebne dejavnosti, kot so proučevanje in spodbujanje jedrskega programa. 

Ključni dejavniki za uspeh NEPIO so: močna podpora vlade in industrije, ustrezno financiranje in izbira kadrov, mandat z jasnimi odgovornostmi in pooblastili ter časovni načrt za doseganje ciljev. 

Kdo je Rafael Mariano Grossi?

Se spomnite ruske zasedbe ukrajinske jedrske elektrarne v Zaporožju? Se spomnite dezinformacij ob izpuščanju vode iz Fukušime v morje? Eden glavnih akterjev, ki je na terenu preverjal dogajanje, hkrati pa hitro in jasno miril javnost, je bil generalni direktor Mednarodne agencije za jedrsko energijo (IAEA) Rafael Mariano Grossi. 

Grossi je diplomat s skoraj 40-letnimi izkušnjami na področju neširjenja orožja in razorožitve. V svoji karieri je prejel že več priznanj in nagrad. Leta 2013 je bil imenovan za veleposlanika Argentine v Avstriji in predstavnika Argentine pri IAEA in drugih mednarodnih organizacijah s sedežem na Dunaju. Decembra 2019 je prevzel funkcijo generalnega direktorja IAEA, sedaj pa teče njegov drugi mandat. 

Konec lanskega leta nastopil na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov. Predstavil je današnjo nepogrešljivo vlogo miroljubne uporabe jedrske tehnologije. Povzetek govora preberite v našem članku "Energija za mir in boj s podnebnimi spremembami".

In kako bi g. Grossija opisal Danijel Levičar? "Gospod Grossi je mednarodna avtoriteta na področju jedrske energije. S svojim vodenjem in naravnim pozitivizmom je največji ambasador jedrske energije. Ima odličen pregled nad jedrskim sektorjem in celotno širino, ki obsega vse od proizvodnje energije, kmetijstva do medicine." 

Iz objave g. Grossija pa je razvidno, da je povabilo v Slovenijo sprejel. 

Kaj lahko pričakujemo ob obisku generalnega direktorja IAEA?  

Obisk bo po informacijah iz kabineta predsednika vlade izveden zgodaj jeseni. Podrobnosti še usklajujejo. "Poleg sestanka s predsednikom vlade in ostalimi predstavniki Republike Slovenije bo obiskal še NEK v Krškem. Iz njegovih predhodnih obiskov pa je razvidno, da se rad sestane tudi s predstavniki mladinskih organizacij," je sporočil državni sekretar Danijel Levičar.