Skip to main content

Obeležujemo 80. obletnico prve nadzorovane verižne reakcije

2. decembra 1942 je znanstvenikom pod vodstvom Enrica Fermija uspelo izvesti prvo nadzorovano verižno reakcijo cepitve atomskih jeder. Tako je človek prvič izdelal jedrski reaktor in v njem umetno izvedel proces, ki je do takrat potekal le v naravi. Ta dogodek je bil povod za številne miroljubne uporabe jedrske energije in danes po svetu deluje več kot 440 raziskovalnih reaktorjev.

30 November 2022

Pomemben dosežek bodo letos z mednarodnim dogodkom obeležili v Reaktorskem centru Instituta Jožef Stefan. Njihov raziskovalni reaktor TRIGA je nepogrešljiv za raziskovanje in izobraževanje
visokoizobraženih in najbolj kakovostnih slovenskih jedrskih strokovnjakov.

V spomin na pomemben dogodek bodo 2. decembra 2022 ob 14:15 izvedli eksperiment spremembe moči v jedrskem reaktorju TRIGA v Podgorici pri Ljubljani. Demonstrirali bodo, kako se reaktor brez
zunanjih posegov sam stabilizira. To se bo zgodilo tudi na raziskovalnih reaktorjih v Budimpešti in Stutgartu.

 

"Ponosni smo, da lahko sodelujemo pri proslavi 80. letnice prve človeško nadzorovane verižne reakcije z javljanjem v živo z raziskovalnega reaktorja TRIGA Mark II. V spomin na dogodek bomo izvedli eksperiment z vstavitvijo reaktivnosti z izvlekom kontrolnih palic in demonstrirali inherentno varnost raziskovalnih reaktorjev TRIGA. Sodelovanje na dogodku priča o visoki mednarodni prepoznavnosti raziskovalnega reaktorja TRIGA na Institutu Jožef Stefan in dobrem sodelovanju med operaterji in raziskovalci."

Tanja Goričanec, vodja slovenske obeležbe obletnice in raziskovalna asistentka na odseku za Reaktorsko fiziko na Institutu Jožef Stefan

Skupaj počastimo pomemben znanstveni dosežek in si oglejmo eksperiment v jedrskem reaktorju. Dogajanje bodo namreč snemali in v živo prenašali. Vklop je predviden 2. decembra 2022 ob 14:15, a se zaradi poteka programa lahko malenkost zamakne.

 

Reaktor TRIGA Mark II na Institutu »Jožef Stefan« je majhen raziskovalni reaktor, ki se uporablja kot izvor nevtronov pri eksperimentih, za obsevanje vzorcev za potrebe Instituta in zunanjih naročnikov in za šolanje in usposabljanje kadrov na področju jedrske tehnologije. Predstavlja svetovno pomembno stičišče za jedrske raziskave, kamor prihajajo raziskovalci, profesorji in študenti z vsega sveta izvajat najzahtevnejše eksperimente.

Reaktor je bil zgrajen leta 1966 in prvotno opremljen samo za stacionarno obratovanje, leta 1991 pa je bil rekonstruiran tudi za pulzno obratovanje. Maksimalna toplotna moč v stacionarnem obratovanju je 250 kW, medtem ko v pulznem načinu za kratek čas doseže moči tudi do 1 GW

Več o dogodku in program najdete na spletni strani ENEN.