Skip to main content

Bi se Nemci lahko izognili zimskim težavam?

Kaj bi bilo, če bi vsem nemškim lahkovodnim reaktorjem (LWR) druge generacije in zahodne zasnove dovolili polnih 60 let delovanja? Če izvzamemo 5 ruskih reaktorjev, ki so bili zgrajeni v Vzhodni Nemčiji in zaprti do leta 1990, bi danes v Nemčiji delovalo 20 reaktorjev. Poglejmo, kaj bi to pomenilo.

25 Januar 2023

Zima je tu, severno Evropo je že zajel mraz. Pričakovano je proizvodnja obnovljivih virov energije prešla v sezonsko zatišje in povpraševanje po energentih se je povečalo. Nemški kancler Olaf Scholz je oktobra 2022 zagotovil, da bodo zadnji trije jedrski reaktorji v Nemčiji delovali do 15. aprila 2023.

Nemški jedrski reaktorji
Označeni so vsi nemški jedrski reaktorji, z zeleno pa trije še aktivni, delujoči.
Vir: American Nuclear Society

Kaj če bi ....?

Namesto da bi Nemčija to zimo uporabljala samo 3 tlačnovodne reaktorje (PWR), ki ponujajo 4.055 MWe, bi lahko imela 13 reaktorjev PWR in 7 vrelovodnih reaktorjev s skupno zmogljivostjo 22.985 MWe.

Namesto da bi bila Nemčija ob koncu leta 2021 na 14. mestu od 33 držav z delujočimi jedrskimi elektrarnami, bi bila na 6. mestu.

Namesto 6 - 7 % električne energije v državi, ki jo zagotavljajo zadnji trije delujoči reaktorji, bi flota 20 jedrskih reaktorjev zagotovila več kot 30 % potrebne energije.

Jedrske elektrarne bi izničile odvisnost Nemčije od ruskega uvoza fosilnih goriv. V prvi polovici leta 2022 je premog zagotovil 31,4 % nemške električne energije, zemeljski plin pa 11,7 %. Rusija je dobavila več kot polovico zemeljskega plina in skoraj polovico črnega premoga (po podatkih iz leta 2020).

Taka količina jedrske energije bi pomenila dramatično manjše izpuste ogljika za Nemčijo in tudi Evropo. Po podatkih Electricity Maps, ki spremlja in objavlja tekoče in zgodovinske podatke o proizvodnji in porabi električne energije, ima nemško električno omrežje kar pet ali šestkrat več ogljika kot francosko.

Kronologija upokojevanja nemških jedrskih reaktorjev
Vir: American Nuclear Society

Odvisnost od premoga

31,4 % električne energije je v prvi polovici leta 2022 prišlo iz premogovnih elektrarn. To je po poročilu nemškega zveznega statističnega urada Destatis kar 17,2 % več kot v prvi polovici leta 2021.

Destatis pa še navaja, da se je delež elektrike, proizvedene iz konvencionalnih virov energije, zmanjšal za 7,1 % v primerjavi z enakim obdobjem leto prej.

Nemci med »konvencionalne« vire energije štejejo premog, zemeljski plin in jedrsko energijo. Kaj je razlog za zmanjšanje proizvodnje z naraščajočo proizvodnjo premoga? Delež proizvodnje elektrike iz zemeljskega plina je padel s 14,4 % na 11,7 %, ko je Rusija prekinila dobavo tega energenta.

Odločitev nemške vlade, da združi jedrsko energijo z energijo fosilnih goriv kot »konvencionalno«, prikriva dejstvo, da je odstotek proizvedene čiste električne energije iz nizkoogljičnih virov leta 2022 padel. Čista elektrika – iz jedrske energije in obnovljivih virov energije skupaj – je leta 2021 predstavljala 56,2 % nemške proizvodnje. V prvi polovici leta 2022 pa je delež čiste električne energije padel na 54,5 %. Upad lahko pripišemo prezgodnji upokojitvi jedrskih reaktorjev.

Podatki tretjega četrtletja 2022, objavljeni 7. decembra, pa kažejo, da se odvisnost Nemčije od premoga povečuje. Že več kot tretjina (36,3 %) električne energije v državi je nastala iz proizvodnje premoga.

Primerjava deležev proizvodnje elektrike v Nemčiji v 3. četrtletju 2021 in 2022
Vir: ans.org