Skip to main content
  • Aktualno

    Kaj se dogaja doma in v tujini na področju jedrske tehnologije, jedrske energije in kako blizu smo brezogljični jedrski prihodnosti?


21. December 2021

Po 15 letih v EU zagnali nov jedrski reaktor

21.decembra 2021 ponoči je reaktor 3 finske elektrarne Olkiluoto prvič dosegel t.i. kritično moč. Na omrežje naj bi bil vključen čez mesec dni (januarja 2022). Gre za izjemno pomemben dogodek, saj bodo v Evropi prvič po 15 letih zagnali novo enoto jedrske elektrarne.


17. December 2021

"Pomembno je izbrati prave cilje, države pa naj same izberejo metode, kako priti do njih"

V intervjuju za časnik Delo je poslovni direktor GEN energije Danijel Levičar med drugim poudaril, da je pomembno da države sprejmejo dolgoročne energetske politike, , ki bodo dejansko delovale v boju proti podenbnim spremembam oziroma pri zmanjševanju izpustov toplogrednih plinov. Jedrska energija, obnovljivi in drugi brezogljični viri so le orodja, kako do njih priti. Države si jih morajo izbirati glede na to, katera so zanje najbolj smiselna.


15. December 2021

Predstavitev posavskih podjetij na Svetovni jedrski razstavi v Parizu – WNE 2021

Štiri posavska podjetja: Elmont, Numip, Q Techna in Sipro inženiring so se predstavila na največjem mednarodnem sejmu ponudnikov storitev in produktov z jedrskega področja. Razstava World Nuclear Exibition (Svetovna jedrska razstava) je v Parizu potekala od 30. novembra do 2. decembra 2021 . Na sejmu se je predstavilo več kot 600 v svetu vodilnih dobaviteljev opreme in storitev za jedrske elektrarne in druge jedrske objekte. Podjetja Elmont, Numip, Q Techna in Sipro so se prestavila pod skupnim sloganom » Slovenian Nuclear Services - Complete Solutions in Nuclear, Power and Process Industry (Celovite rešitve z jedrskega področja, energetike in procesne industrije).


8. December 2021

V Krškem pripravili strokovni posvet o vlogi jedrske energije včeraj, danes, jutri

V Kulturnem domu Krško so v ponedeljkovem dopoldnevu pripravili strokovni posvet z naslovom Vloga jedrske energije kot nizkoogljične energije v energetski mešanici - včeraj, danes, jutri.


1. December 2021

Jedrska energija kot učinkovito orodje zoper klimatske spremembe

V torek, 30. novembra 2021, so v Parizu odprli Svetovno jedrsko razstavo. Letošnja osrednja tema bo uporaba jedrske energije kot ključnega dejavnika nizkoogljične družbe in odgovorne prihodnosti. Jedrska energija ponuja zlato priložnost za ustvarjanje čistejšega in pravičnejšega sveta, je na začetku konference poudarila generalna direktorica Svetovne jedrske organizacije Sama Bilbao y Leon. A vendar mora globalna jedrska industrija za razvoj polnega potenciala v tem, preseči tri izzive: financiranje, dojemanje jedrske energije in njena regulacija, je še dodala.


24. November 2021

Vodstvo JEK jasno in podrobno o projektih varnostne nadgradnje elektrarne

V krški jedrski elektrarni zaključujejo projekte varnostne nadgradnje, ki so trajali skoraj desetletje. Zagotovili bodo še višji nivo varnosti za podaljšano obratovanje elektrarne. Na 27. seji Občinskega sveta Krško je vodstvo JEK predstavilo potek treh bistvenih projektov, ki so bili del pogojev za podaljšano obratovanje elektrarne in so trajali skoraj desetletje.


23. November 2021

Kako daleč je projekt izgradnje odlagališča NSRAO v Vrbini?

Čeprav je za projekt odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov državni prostorski načrt narejen že leta 2009, se zdi, da se od tedaj ni kaj dosti premaknilo. A zdaj dobro kaže. A kot kaže, je Agencija za radioaktivne odpadke tik pred pridobitvijo gradbenega dovoljenja, zato naj bi gradnja tega jedrskega objekta v najboljšem primeru stekla še letos ali v začetku naslednjega leta. Odlagališče bo namenjeno za slovensko polovico odpadkov, saj je Mednarodna komisija leta 2019 odločila, da skupna rešitev s Hrvaško trenutno ni mogoča.


19. November 2021

Jedrska energija (znova) na odru v eni od glavnih vlog

Medtem ko so se države na COP26 v Glasgowu prepirale o prihodnosti premoga, je jedrska energija dobila priložnost za upravičeno vrnitev v razpravo. Kot vsaka mednarodna konferenca, tudi COP26 v Glasgowu ni mogel prinesti rezultata, ki bi zadovoljil vse.


15. November 2021

Zaključen COP26 v Glasgowu, navdušenja nad zaključki ni

Na vrhu COP26 v Glasgowu je bil sicer sklenjen podnebni pakt, ki je prvi podnebni dogovor, ki izrecno načrtuje zmanjšanje uporabe premoga. Končni dogovor obeta tudi več denarja za bolj zeleno energetiko držav v razvoju. Generalni sekretar Združenih narodov Antonio Guterres je povedal, da bi si želel bolj ambiciozne zaključke podnebne konference. Konferenca bi se sicer morala končati v petek, a so se pogajanja zavlekla do konca tedna.


8. November 2021

Izkoriščati je treba vse vire energije, tudi jedrsko

Za zadovoljevanje energetskih potreb naše države in za dosego brezogljičnosti do leta 2040 , bo potrebno izkoriščati vse vire energije, tudi jedrsko, je bilo prevladujoče mnenje na posvetu o prihodnosti slovenske energetike pri predsedniku republike Borutu Pahorju.