Skip to main content

Kabinet predsednika vlade razume problem avstrijske propagande, ministrstvo pa molči

Poročali smo o protijedrski propagandi, ki jo ob pomoči slovenskih nevladnih organizacij avstrijski "zeleni" politiki širijo v Sloveniji. Za odziv smo prosili pristojno slovensko ministrstvo in kabinet predsednika vlade. 

21 December 2023

Slovenija je jedrska država. To pomeni veliko več kot samo obratovanje lastne jedrske elektrarne. Imamo odlične raziskovalce in jedrske strokovnjake, ki skrbijo, da jedrska elektrarna obratuje na varen in odgovoren način. Za urjenje kadra imamo vzpostavljen dober izobraževalni program. Vse to prispeva k uspešnosti naše jedrske industrije, ki že 40 let zagotavlja zajeten delež nizkoogljične električne energije, ki jo jedrska elektrarna proizvaja po izredno ugodni ceni. Ohranjanje in širjenje jedrskega programa je naš nacionalni interes.

Prihodnji razvoj jedrskega programa in ohranitev jedrske stroke v Sloveniji žal še nista jasno začrtani. Jedrska elektrarna Krško se bo čez nekaj desetletij zaprla, dodatna elektrarna, ki bi jo nekoč nadomestila, pa je že 16 let zgolj črka na papirju.

Naša politika se je odločila, da bo zadevo predala v odločanje državljanom na referendumu. Kdaj točno bo referendum o JEK2 potekal, še ni jasno. Kljub temu pa se tisti, ki jedrski energiji nasprotujejo, že udejstvujejo v protijedrski kampanji, ki temelji na strašenju javnosti. Kampanjo financirata in pomagata voditi avstrijska in evropska "zelena" politika, kar lahko razumemo kot nedopusten poskus vmešavanja v odločitve Republike Slovenije. Več o tem si preberite v članku: "Avstrijski poskusi vmešavanja v slovensko energetsko politiko".

Za odziv smo zaprosili Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo in Kabinet predsednika vlade. Obema smo postavili enaka vprašanja:

  • Ali ste seznanjeni s poskusi ali s konkretnimi protijedrskimi lobiranji?
  • Če ste seznanjeni: Kdo jih izvaja, od kdaj že in kaj si prizadevajo doseči?
  • V članku opisujemo 2 nedavna primera protijedrske propagande v Sloveniji, pri katerih zelo nazorno sodeluje avstrijska politika. Se boste vi ali kak predstavnik Slovenije na to odzval? Kako?
  • Kako komentirate opisane aktivnosti avstrijske politike v Sloveniji?

Mačehovski odnos Ministrstva za okolje, podnebje in energijo

Z Ministrstva za okolje, podnebje in energijo so sporočili, da tega ne komentirajo.

Kljub temu, da gre za nazorno delovanje avstrijske politike v Sloveniji in da avstrijski poslanec straši slovensko javnost, to na ministrstvu razumejo kot »stališča posameznih državljanov« in »svobodo političnih in strokovnih prepričanj«. 

Jedrska elektrarna Sloveniji zagotavlja približno 20 % električne energije. Ponovno se je pokazalo, da pristojno ministrstvo nima korektnega odnosa do jedrske stroke in do tega pomembnega vira energije.

Spomnimo, da smo podoben odnos Ministrstva za okolje, podnebje in energijo zaznali že glede pobude za pospešitev razvoja nizkoogljične energije v Sloveniji. Takrat smo več mesecev čakali na odgovor, nato pa izvedeli, da ministrstvo "ne more" spremeniti ničesar. 

Slabo leto kasneje opazujemo države članice EU, ki počnejo prav to, kar je bil predmet pobude – menjajo cilje svoje energetske politike in namesto večje proizvodnje in rabe obnovljivih virov upoštevajo vse nizkoogljične vire, med katere sodi tudi jedrska energija.

Vladna delovna skupina razume spornost avstrijske propagande

Daljši in bolj poveden odgovor smo prejeli iz Kabineta predsednika vlade.

Uvodoma pojasnjujejo, da imajo z Republiko Avstrijo vzpostavljeno sodelovanje, da s sosedo vodijo konstruktiven dialog in imajo dobre izkušnje, ne glede na stališča Avstrije do jedrske energije. Potrjujejo pa, da so seznanjeni tako z dogodkom kot s publikacijo.

Čeprav menijo, da so dogodki na temo energetskega prehoda lahko za javno razpravo koristni, pa hkrati tudi opozarjajo na pomembnost, da "tako organizatorji kot sodelujoči javnosti predstavijo verodostojne, preverjene informacije o prihodnosti jedrske energije. V takšnih razpravah bi morali sodelovati tako predstavniki stroke, nevladnih organizacij oziroma civilne družbe kot pristojni vladni predstavniki."

Iz odgovora smo izvedeli, da je omenjeni dogodek in publikacijo obravnavala tudi vladna delovna skupina za koordinacijo projekta JEK2.

"Vladna delovna skupina za koordinacijo projekta JEK2 se je na zadnji seji seznanila z omenjenim dogodkom in gradivom, ki je bilo na dogodku predstavljeno, ter se nanj odzvala. Slovenija spoštuje odločitve držav članic EU o izboru nacionalnih energetskih mešanic. Izbor energetske mešanice pa je suverena odločitev vsake države članice EU."

Zadnji del odgovora pritrjuje našemu opozorilu, da je v EU vsaka država članica suverena in sama izbere svojo mešanico virov energije. Veseli nas, da se Kabinet predsednika vlade zaveda spornosti izjav avstrijskega politika, ki želi zapirati NEK in diktirati, kakšna naj bi bila slovenska energetska mešanica.

Informacij, na kak način se je vladna delovna skupina odzvala in kaj bo ali je že storila slovenska stran, nismo uspeli izvedeti. Glede na medijsko tišino pa lahko predvidevamo, da se take zadeve rešuje po diplomatski poti.