Skip to main content

Avstrijski poskusi vmešavanja v slovensko energetsko politiko

Avstrija prek nevladnih organizacij financira in pomaga voditi protijedrsko kampanjo v Sloveniji. Ali poskuša Avstrija s svojo protijedrsko politiko vplivati tudi na odločevalce in ogroža slovensko energetsko varnost? Kako vpliven je avstrijski lobi v Sloveniji?

13 December 2023

Konferenca zelenih iniciativ brez strokovnjakov

30. novembra 2023 je v Cankarjevem domu potekala mednarodna konferenca z naslovom »Energetska varnost: zelena in pravična«. Zadnji dve leti se konference in posveti na temo energetike vrstijo vse pogosteje, kar ni nenavadno, če upoštevamo, da je Slovenija v letu 2022 uvozila 30 % električne energije, da nima izbranega svojega energetskega scenarija in da ne vemo, kako bomo po izklopu nadomestili TEŠ6.

Konferenco je organizirala evropska politična fundacija Green European Foundation, podporo pa je nudila nevladna organizacija Inštitut za družbeno ekologijo, ki ga zastopa Urša Zgojznik, ki je sicer tudi predsednica Vesne zelene politične stranke.

Glede na naslov in napoved konference bi pričakovali, da bodo udeleženci poudarjali pomen zanesljive in obilne oskrbe z nizkoogljično električno energijo, ki z nihanji cen ne bo ogrožala najrevnejših prebivalcev in gospodarstva. Žal pa seznam govorcev in sodelujočih razkrije, da gre za znane nasprotnike jedrske energije.

Jedrski energiji in razpravi o projektu JEK2 so organizatorji namenili tudi del programa – okroglo mizo, na kateri so sodelovali izključno najbolj znani slovenski nasprotniki jedrske energije: dva člana Društva za sonaraven razvoj Focus, predstavnica Vesne zelene stranke ter nasprotnika starejše generacije Dušan Plut in Zoran Kus.

Kljub temu, da naj bi konferenca obravnavala energetsko varnost, v program niso vključili nobenega energetika ali strokovnjaka s področja elektroenergetske oskrbe.

Ljudje, ki so nastopali na konferenci, so hkrati vpeti v politiko in nevladni sektor. Nekateri imajo tudi 3 vloge hkrati. V programskem napovedniku uporabijo naziv, ki ne nakazuje, da izhajajo iz iste politične stranke ali iste nevladne organizacije, ampak se predstavljajo kot ekologi.

Robert Godina je:

 • ustanovitelj nevladne organizacije Inštitut za družbeno ekologijo,
 • politični svetovalec za kontrolo in nadzor proračuna EU pri skupini Zelenih v EP in
 • član izvršnega odbora Vesne zelene stranke.

Klemen Belhar je:

 • ustanovitelj nevladne organizacije in vodja projektov na Inštitutu za družbeno ekologijo,
 • podpredsednik in član izvršnega odbora Vesne zelene stranke.

Urša Zgojnik je:

 • zastopnica in direktorica nevladne organizacije Inštitut za družbeno ekologijo,
 • sopredsednica Vesne zelene stranke.

Jure Vetršek je:

 • predstavnik Inovacijsko-razvojnega inštituta UL,
 • predsednik Eko kroga in
 • član upravnega odbora društva Focus.

Celotna zasedba udeleženih gostov je zanimiva. Poleg evropskega poslanca iz Skupine Zelenih je na konferenci sodelovala tudi Patrizia Lorenz, ki je predstavnica avstrijske nevladne organizacije Global 2000 – Friends of the Earth Austria. Organizacija Global 2000 je zaradi svojih aktivnosti uvrščena tudi na seznam evropskih lobistov. Ta avstrijska nevladna organizacija se financira iz treh virov: iz nerazkritih donacij, iz sredstev EU in avstrijskih javnih sredstev.  

Ena od aktivnosti Global 2000 je strašenje javnosti pred jedrsko energijo. Naša elektrarna v Krškem je na njihovem spletnem mestu predstavljena kot tveganje in »visoko rizični reaktor«.

(Vir: Posnetek spletne strani Global 2000 - https://www.global2000.at/atomkraftwerke-um-oesterreich)

»GLOBAL 2000 se skupaj s slovenskimi partnerji zavzema za to, da reaktor pregledajo neodvisni mednarodni strokovnjaki in nato izvedejo varnostne nadgradnje. Če to ni mogoče, je treba reaktor ustaviti,« piše na njihovem spletnem mestu.

»Skupaj s slovensko partnersko organizacijo FOCUS (Friends of the Earth Slovenia) smo se leta 2020 na sodišču borili za presojo vplivov na okolje. Več kot 61.000 ljudi in številni zvezdniki so se z nami izrekli proti podaljšanju tveganja, državni politiki in odgovorna avstrijska zvezna vlada pa so o tem spregovorili svojim slovenskim kolegom.« Slovenska nevladna organizacija Focus, ki jo omenja avstrijska spletna stran, že leta demonizira jedrsko energijo, nasprotuje delovanju NEK, vsako leto pa je bolj izdatno financirana s strani države.

Tudi preostali deli konference so bili v veliki meri namenjeni nasprotovanju jedrski energiji, čeprav to iz programa ni razvidno. Poudarki slovenskih soorganizatorjev dogodka v objavah na družbenih omrežjih ne puščajo dvoma.

Kot gost se je konference udeležil tudi generalni direktor Direktorata za energijo, Ministrstvo za okolje, podnebje in energijo mag. Hinko Šolinc in dogodku s tem priznal verodostojnost.

Celoten dogodek daje vtis, da del slovenske javnosti bistveno bolj zaupa avstrijski propagandi kot slovenskim energetikom in jedrskim strokovnjakom.

Avstrijska protijedrska propaganda v Sloveniji

Na konferenci so lahko udeleženci brezplačno prejeli tudi literaturo. Na naslovnici lično izdelane knjižice z naslovom »Jedrska energija – Slepa ulica pri blažitvi podnebnih sprememb« je naša jedrska elektrarna, ki Sloveniji in Hrvaški že 40 let zagotavlja zajeten delež nizkoogljične energije.

Publikacijo so založile 3 organizacije:

 • evropska politična fundacija Green European Foundation,
 • politična fundacija avstrijskih Zelenih FREDA - Die Grüne Zukunftsakademie in
 • slovenska nevladna organizacija Inštitut za družbeno ekologijo

Knjižico je uredila Maria Niedertscheider, ki je zaposlena na Agenciji za okolje Avstrija. Ta agencija največ dela opravi za avstrijsko Zvezno ministrstvo za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. Zakaj zaposlena na avstrijskem okoljskem uradu sestavlja propagandno brošuro za Slovenijo, ni jasno.

Predgovor v knjižico, ki je namenjena slovenski javnosti, je napisal poslanec avstrijskega parlamenta in govornik proti jedrski energiji Martin Litschouser. V njem brez zadržkov pove, da je treba NEK zapreti, za našo energetsko mešanico pa pravi takole: »Če želimo zaščititi in ohraniti okolje, moramo uporabljati sončno, vetrno in geotermalno energijo, saj so to najhitrejši in najvarnejši načini za energetski prehod.« S tem, ko ignorira jedrsko in hidroenergijo v kontekstu varovanja okolja pri proizvodnji električne energije, zanika znanstvena dognanja.

V EU velja, da je vsaka država članica suverena in sama izbere svojo mešanico virov energije. Sporno je, da avstrijski politik piše, kakšna naj bi bila slovenska energetska mešanica. S svojimi nestrokovnimi stališči brez kakršnihkoli zadržkov nasprotuje obstoječi energetski politiki Republike Slovenije, kar si zasluži pozornost medijev in odziv politike.

Publikacija ne problematizira projekta JEK2, ampak, kot nakazuje že platnica, nasprotuje tudi našemu največjemu posamičnemu viru čiste energije.

Organizacije, ki so to protijedrsko propagando izdale, med drugim menijo, da ta vir energije ni nizkoogljičen, ni varen, pomeni problem in da je zastarel. S tem zanikajo znanost, prakso in podatke, ki so dostopni vsem. 

Avstrijski interesi v Sloveniji

Avstrija nima jedrske elektrarne, ima pa poseben sektor za jedrske zadeve, ki je del Zveznega ministrstva za varstvo podnebja, okolje, energijo, mobilnost, inovacije in tehnologijo. Ministrica Leonore Gewessler prihaja iz avstrijske Zelene stranke

Naloga sektorja za jedrske zadeve je oteževanje dela državam, ki jedrske elektrarne imajo ali pa jih želijo imeti. Nasprotovanje jedrski energiji je torej vgrajeno v njihov sistem delovanja države.

Avstrija ima že dolgo zgodovino nasprotovanj proizvodnji zanesljive čiste električne energije v sosednjih državah. Najbolj so jo do sedaj motili slovaški reaktorji (Mohovce in Bohunice), češki (Temelin in Dukovany), nazadnje pa je lani izgubila tožbo, ko je nasprotovala širitvi madžarske jedrske elektrarne Paks.

Čeprav s tožbami in nasprotovanji Avstrijci niso uspešni, pa vseeno lahko svoj uspeh beležijo drugače. Uspehi tega avstrijskega sektorja za jedrske zadeve so predvsem višji stroški, ki jih imajo jedrske države zaradi tožb in podaljšanih postopkov. Zaradi njihovih aktivnosti pa prihaja tudi do zavlačevanj in zamud projektov.

Tudi Slovenija je redno deležna avstrijskih nasprotovanj. Leta 1999 so ogrožali redni remont v NEK, ko so zavrnili prelet letala z gorivom. Podpisovali so peticije za zaprtje NEK. Nasprotovali so podaljšanju življenjske dobe NEK. Pri tem jim pomaga slovenska nevladna organizacija Focus.

(Vir: posnetek spletne strani društva Focus)

(Vir: Twitter profil Sebastiana Kurza, nekdanjega avstrijskega kanclerja)

Kje je problem?

Še pred referendumom o JEK2 smo v Sloveniji priča protijedrski kampanji, ki temelji na strašenju javnosti. Kampanjo prek slovenskih nevladnih organizacij financirata in pomagata voditi avstrijska in evropska »zelena« politika in se s tem poskušata vmešavati v odločitve Republike Slovenije. Kako močan in vpliven je ta avstrijski lobi in ali se mu bo Slovenija znala upreti, bo pokazal čas.

Finančne povezave in naveze nevladnih in političnih organizacij, ki sodelujejo pri protijedrski propagandi v Sloveniji:

Za odziv smo prosili pristojno slovensko ministrstvo in kabinet predsednika vlade.
Preberite v članku: Kabinet predsednika vlade razume problem avstrijske propagande, ministrstvo pa molči.