Skip to main content

Načrti za evropske male modularne reaktorje

Na mednarodni konferenci o malih modularnih reaktorjih so se predstavila 3 evropska podjetja z lastnimi zasnovami modularnih jedrskih reaktorjev, ki jih želijo razvijati v naslednjem desetletju. 

02 Marec 2024

Prehod v nizkoogljično družbo do leta 2050 bo zahteval vsaj podvojitev proizvodnje električne energije, ki bo morala biti na voljo ob vsakem vremenu, cenovno dostopna gospodinjstvom in industriji ter z minimalnimi izpusti toplogrednih plinov. Poleg podaljšanja življenjske dobe obstoječih jedrskih elektrarn in izgradnje novih velikih se kot zanimiv vir energije za prihodnost kažejo tudi mali modularni reaktorji (small modular reactors = SMR). S svojo majhno velikostjo, modularno zasnovo, predvideno hitrejšo postavitvijo v prostor in prilagodljivo uporabo napovedujejo pot za razogljičenje različnih sektorjev, vključno z energetsko intenzivno industrijo, daljinskim ogrevanjem in transportom.

Na konferenci z naslovom "Vloga malih modularnih reaktorjev v slovenski energetiki" smo spoznali 3 reaktorje, ki jih razvijajo evropska podjetja. 

Nuward EDF

Prvi se je predstavil francoski EDF z načrtom za modularni reaktor NUWARD, ki je namenjen zamenjavi starih elektrarn na premog, gorivo, nafto in plin z visokimi emisijami CO2 z malimi modularnimi rekatorji, hkrati pa omogoča tudi druge uporabe, kot so soproizvodnja toplote in električne energije, proizvodnja vodika in daljinsko ogrevanje.

Šlo bi za 2 modularna reaktorja skupne moči 340 MW. Predlagana reaktorska tehnologija je enaka klasičnim tlačnovodnim reaktorjem. Šlo bi za pomanjšan konvencionalni jedrski reaktor, ki bi deloval na gorivo z višjo obogatitvijo. Projekt temelji na znanju podjetij EDF, CEA, Naval Group, TechnicAtome, Framatome in Tractebel.

NAAREA

Drugo podjetje, ki se je predstavilo, je bila francoska NAAREA, ki ponuja energetsko rešitev: XAMR® (eXtrasmall Advanced Modular Reactor). Gre za jedrski mikroreaktor 4. generacije, ki bi kot moderator uporabljal staljeno sol. Prednost takšnega reaktorja bi bila večja varnost, saj reaktor ne bi deloval pod visokim tlakom. V primeru pregrevanja goriva bi se stalil poseben čep, ki bi povzročil, da moderator izteče iz reaktorja v posebno posodo in bi se s tem reakcija zaustavila.

V podjetju želijo, da bi 80 MW toplotne ali 40 MW električne energije omogočilo uporabo aplikacij, ki bodo čim bližje potrebam industrije in lokalnih skupnosti.

Gre za reaktorsko tehnologijo, ki veliko obeta, a je v tej smeri potrebno opraviti še veliko raziskav.

newcleo

Tretji so se predstavili newcleo, ki so usmerjeni v razvoj oplodnega jedrskega reaktorja po vzoru francoskega reaktorja Superphénix, le da bi bil ta veliko manjši (med 30 in 200 MW), kot moderator pa bi namesto natrija uporabljal svinec.

Oplodni reaktorji omogočajo izrabo neobogatenega ter celo izrabljenega urana. Z več kot 600 zaposlenimi po vsej Evropi newcleo načrtuje obrat za proizvodnjo goriva MOX in majhne modularne hitre reaktorje, ki bi jih lahko poleg proizvodnje nizkoogljične električne energije uporabili tudi za podporo drugim aplikacijam, kot je na primer proizvodnja kemikalij.

Podjetje je zbralo že 400 milijonov evrov sredstev, ocenjujejo pa, da bodo potrebovali še dodatnih 600 milijonov evrov, da bi lahko razvoj tudi dovolj hitro stekel.


Cilj vseh sodelujočih podjetij je zgraditi in zagnati prvi modularni reaktor do konca tega desetletja. Ali jim bo to tudi pravočasno uspelo, pa je odvisno od pripravljenosti vlad in drugih podjetij, da jim pri razvoju finančno in tehnološko pomagajo.