Skip to main content

V Skupini GEN zadovoljni z letom 2021 in napovedali vizijo 3+1

V Skupini GEN so zadovoljni s poslovanjem v letu 2021. Leto so zaključili uspešno, v leto 2022 pa stopajo z vizijo razogljičenja Vizija 3+1. Skupina je lani proizvedla 3 milijarde evrov prometa.

07 Januar 2022
GEN

V letu 2021 presegli načrtovane poslovne rezultate

"V času, ko se v luči razogljičenja elektroenergetskega sistema celoten svet sooča z nestabilno in vedno bolj nedostopno oskrbo z električno energijo, je Skupina GEN v letu 2021 zagotavljala zanesljivo, cenovno ugodno in nizkoogljično elektriko ter celo presegla načrtovane poslovne rezultate. Takšen uspeh in poslovanje sta predvsem posledica premišljenega vlaganja in razvoja infrastrukture," o poslovnem letu 2021 pravi generalni direktor družbe GEN energija Martin Novšak.

O energetski krizi

Premišljeno vlaganje in razvoj infrastrukture, tako Novšak, se ne začne v krizi, ampak že v desetletjih pred njo. "Energetska kriza, ki jo doživljamo danes, je osvetlila pomanjkljivosti obstoječih energetskih sistemov in energetskega trga ter razkrila potrebo po realnih, konkretnih in premišljenih energetskih načrtih. Skupina GEN ima jasen in uresničljiv odgovor na izzive obstoječega energetskega sistema," dodaja.

Nov mejnik v poslovanju: 3 milijarde evrov prometa

V Skupini GEN so sicer v lanskem poslovnem letu s 3 milijardami evrov prometa postavili nov mejnik, z več kot 100 milijonov evrov investicijami pa so med najbolj dejavnimi poslovnimi skupinami v Sloveniji. Neto dobiček celotne Skupine GEN so v letu 2021 načrtovali zelo ambiciozno in ga bodo celo presegli, po ocenah bo dobiček na ravni 80 milijonov evrov. Tudi v krovni družbi GEN energija so presegli načrte, prihodki podjetja so na ravni 230 milijonov evrov, čisti dobiček pa 26 milijonov evrov.

Vizija 3+1

Na predstavitvi poslovanja v lanskem letu in v prihodnje so napovedali projekt Vizija 3+1, ki je odgovor na izzive razogljičenja slovenskega elektroenergetskega sistema. "Z nizkoogljično mešanico jedrske, hidro in sončne energije predstavlja ključ do stabilnega, cenovno konkurenčnega in nizkoogljičnega elektroenergetskega sistema za Slovenijo in širšo regijo," napovedujejo v GEN energiji. Novšak napoveduje, da bodo investicijski projekti in načrtovano povečanje proizvodnih zmogljivosti zagotovili dodatnih 10 TWh električne energije, največji delež bo zagotovil projekt JEK2 (okoli 9 TWh), 1 TWh pa bodo prispevale sončne in hidroelektrarne.

Kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije za prehod v nizkoogljično družbo

Z načrtovano proizvodnjo bodo omogočili manjšo uvozno odvisnost Slovenije. "Dodatne teravatne ure električne energije bodo omogočile nadomestitev izpada energije iz fosilnih virov, hkrati pa zagotovile uresničitev elektrifikacije mobilnosti, hlajenja in ogrevanja, digitalizacijo družbe in napredno integracijo razpršenega dela aktivnih odjemalcev-proizvajalcev v povezan, enovit in razogljičen elektroenergetski sistem. Kombinacija obnovljivih virov in jedrske energije nam omogoča uspešno razogljičenje elektroenergetskega sistema in prehod v nizkoogljično družbo," dodaja poslovni direktor Danijel Levičar.

Projekt JEK2

Julija lani so v GEN energiji od ministrstva za infrastrukturo prejeli energetsko dovoljenje za drugi blok jedrske elektrarne Krško. "Pri tem projektu ne gre zgolj za strateški razvojni projekt Skupine GEN, temveč za medgeneracijski projekt celotne slovenske družbe. S tem zavedanjem intenzivno nadaljujemo z aktivnostmi projekta JEK2, pripravili smo strokovne podlage za umeščanje projekta v prostor in druge ključne korake za njegovo realizacijo," je še povedal Levičar.