Skip to main content

Predstavitev posavskih podjetij na Svetovni jedrski razstavi v Parizu – WNE 2021

Štiri posavska podjetja: Elmont, Numip, Q Techna in Sipro inženiring so se predstavila na največjem mednarodnem sejmu ponudnikov storitev in produktov z jedrskega področja. Razstava World Nuclear Exibition (Svetovna jedrska razstava) je v Parizu potekala od 30. novembra do 2. decembra 2021 . Na sejmu se je predstavilo več kot 600 v svetu vodilnih dobaviteljev opreme in storitev za jedrske elektrarne in druge jedrske objekte. Podjetja Elmont, Numip, Q Techna in Sipro so se prestavila pod skupnim sloganom » Slovenian Nuclear Services - Complete Solutions in Nuclear, Power and Process Industry (Celovite rešitve z jedrskega področja, energetike in procesne industrije).

15 December 2021

Podjetja so si pridobila znanja, izkušnje in reference s sodelovanjem pri posodobitvah jedrske elektrarne v Krškem in njeni nadgradnji varnosti ter pri sodelovanju z vodilnimi svetovnimi podjetji s tega področja. JEK je na področju tehnoloških in varnostnih nadgradenj med prvimi izvedla določene posodobitve. Izkušnje in reference, ki so si jih pri tem pridobila domača podjetja, so kot celovite rešitve predstavili in ponudili na svetovnem trgu.

Poleg potencialnih priložnosti s področja tehnološkega in varnostnega posodabljanja jedrskih elektrarn po vsem svetu, so podjetja zaznala svoje priložnosti za sodelovanje pri gradnjah novih jedrskih objektov po svetu. Čeprav v javnosti pogosto prevladuje miselnost, da se na področju jedrske tehnologije nič ne dogaja, to v resnici ne drži. Številno hitro razvijajoče se in visoko razvite države se odločajo za ta čist, zanesljiv in zelo konkurenčen vir električne energije. Gradnje novih jedrskih elektrarn potekajo oziroma so odločitve zanje sprejeli npr. v Veliki Britaniji, na Finskem, v Franciji, na Madžarskem, v Belorusiji, Rusiji, Turčiji, ZAE, Egiptu, Kitajski, Indiji, Jordaniji in v Južni Koreji.

Na delavnicah in spremljajočih dogodkih so sodelovali tudi predavatelji in gostje delavnic s področja energetske politike in Mednarodne agencije za jedrsko varnost (IAEA), regulatornih organov iz raznih držav, predstavniki izobraževalnih institucij, operaterji jedsrkih elektrarn in energetskih sistemov, ponudniki rešitev in drugi. Vseskozi je veljalo, da je sodelovanje jedrske energije nujno potrebno za zanesljivo oskrbo z električno energijo in za razogljičenje energetike.

Posavska podjetja, ki so se predstavila v Parizu, lahko skupaj ponudijo zelo kompleksne in celovite rešitve: npr. načrtovanje tehnoloških rešitev in sistemov, projektno dokumentacijo, izračune in analize, izdelavo, dobavo, montažo in vzdrževanje strojnih komponent, izdelavo, dobavo, montažo in vzdrževanje elektro in merilno-regulacijske opreme, izvedbo strojnih in elektro inštalacij, preizkušanje komponent, opreme in sistemov, vodenje projektov in strokovne nadzore, nadzore kakovosti, testiranja in preiskave, analize in dokumentiranje obstoječega stanja, certificiranja, šolanja osebja in podobno. Poleg jedsrkega področja segajo njihove kompetence tudi na področje ostale energetike in procesne industrije.