Skip to main content

Strokovnjaki Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) so zaključili posebno pregledovalno misijo

Republika Slovenija je kot del pregleda varnostne vsebine Staranje objekta, v sklopu Nuklearne elektrarne Krško, na obisk povabila posebno pregledovalno mednarodno misijo Mednarodne agencije za atomsko energijo ("Safety Aspects of Long Term Operation" - SALTO).

19 Oktober 2021

Skupaj je upravljavec objekta pregledal 18 varnostnih vsebin, od tega tudi tri nove: Radioaktivni odpadki in izrabljeno gorivo, Fizično varovanje in Varstvo pred sevanji.

"Profesionalno osebje, odprti in pripravljeni na priporočila za izboljšanje

Med 4. in 14. oktobrom je skupina strokovnjakov pregledala pripravljenost elektrarne na dolgoročno obratovanje, organiziranost in protokole za dolgoročno varno obratovanje elektrarne. Kot so zapisali na spletni strani IAEA, so v krški jedrski elektrarni prepoznali "profesionalno osebje, odprte in pripravljene na priporočila za izboljšanje." 

"Aktivnosti za dolgoročno varno obratovanje potekajo po IAEA standardih

Vodja skupine in strokovnjak IAEA Martin Marchena je povedal, da aktivnosti za dolgoročno varno obratovanje potekajo pravočasno in v načrtovanih časovnih okvirjih. "Aktivnosti za dolgoročno varno obratovanje elektrarne potekajo po IAEA varnostnih standardih," pišejo na spletni strani agencije. Predsednik uprave NEK Stane Rožman je, tako na spletni strani agencije, dodal, da so v Krškem hvaležni za podporo IAEA v luči dolgoročnega varnega obratovanja elektrarne. "Rezultati misije nam bodo v pomoč pri še dodatnem izboljšanju aktivnosti pri dolgoročnem obratovanju elektrarne.

Primeri dobre prakse iz Krškega v svet 

Deset članov misije iz Belgije, Madžarske, Pakistana, Španije, Švice, Velike Britanije in trije člani iz IAEA so prepoznali primere dobre prakse, ki jih bodo iz Krškega prenesli ostali operaterjem jedrskih elektrarn po svetu. Med drugim tudi, da imajo v elektrarni vzpostavljen učinkovit intranetni komunikacijski sistem, v katerem lahko zaposleni najdejo strokovne in uporabne dokumente, postopke in podatke. Ob tem so izpostavili tudi aktivnosti v programu za uparjalnike, eden izmed podprogramov nadzora staranja. Kot so zapisali, številne aktivnosti v programu presegajo mednarodne varnostne standarde. 

Tri priporočila 

Skupina strokovnjakov je, tako v objavi na spletni strani mednarodne agencije, izpostavila tudi tri priporočila. Na Upravi Republike Slovenije za jedrsko varnost in v Nuklearni elektrarni Krško bodo bo končani misiji dobili osnutek poročila, na katerega bodo lahko pristojni podali svoje pripombe in odgovore. Končno poročilo bodo nato člani mednarodne misije v naslednjih treh mesecih poslali na Vlado Republike Slovenije.

"Pre-SALTO misija je pomenila analizo skladnosti naše organiziranosti in naših delovnih procesov s standardi Mednarodne agencije za atomsko energijo (MAAE) z vidika sistematičnega spremljanja staranja sistemov, struktur in komponent skozi dolgoročno obratovanje. Misija je potrdila visoko stopnjo pripravljenosti za obratovanje NEK tudi po letu 2023. Izpostavljene so bile nekatere vzorne prakse, kot je celovit in dobro strukturiran program staranja električnih kablov, hitra in pregledna dostopnost dokumentov preko portala NEK in celovit program spremljanja stanja uparjalnikov. Podana so bila tudi koristna priporočila, ki bodo vnesena v akcijski načrt tretjega obdobnega varnostnega pregleda PSR3 (_Periodic Safety Review_) in bodo izhodišče za nadaljnji razvoj organiziranosti, programov staranja opreme ter znanj in veščin zaposlenih.

Stane Rožman, predsednik uprave JEK