Skip to main content

Mladi jedrski strokovnjaki podpirajo širjenje jedrskega programa

Mladi jedrski strokovnjaki so se danes odzvali na izjavo Mladih za podnebno pravičnost in nekaterih nevladnih odrganizacij, ki nasprotujejo projektu JEK2 in od predsednika vlade zahtevajo, da ukine mesto državnega sekretarja za nacionalni jedrski program. Mladi jedrski strokovnjaki te predloge označujejo za neprimerne in opozarjajo na smernice vladam s strani Mednarodne agencije za jedrsko energijo. Njihov odziv navajamo v celoti. 

30 Maj 2024

Odzivamo se na današnjo izjavo neformalne skupine Mladi za podnebno pravičnost in nekaterih nevladnih organizacij. Kot mladi jedrski strokovnjaki ne pristajamo na ekskluzivnost določenih mladinskih skupin, ki ne predstavljajo večinskega stališča mladih, in nestrokovnih nevladnih organizacij. Po javnomnenjski raziskavi Dnevnika je podpora gradnji nove jedrske elektrarne na najvišji ravni prav med mlajšimi anketiranci do 30 let, med katerimi jih več kot 82 % gradnjo podpira.

Mladi jedrski strokovnjaki podpiramo resolucijo o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije in ostale pozitivne odločitve, ki vodijo v širitev jedrskega programa. V luči podnebne, energetske in biodiverzitetne krize pozivamo k hitremu in učinkovitemu pristopu h gradnji novih jedrskih kapacitet. Jedrska energija je edini stabilen, vremensko neodvisen vir nizkoogljične energije in ima zaradi visoke gostote energije edinstvene prednosti, kot so nizka uporaba naravnih virov, majhen vpliv na biološko raznolikost in majhen prostorski odtis. Jedrska energija naj se obravnava po enakih merilih kot drugi nizkoogljični viri. Pri tem naj se upoštevajo vsi vidiki uporabe, vključno s ceno, potencialom za samooskrbo, zrelostjo tehnologije in vsi vplivi na okolje – tudi tisti, ki nastanejo zaradi povečanja kapacitet prenosnega omrežja in potrebe po shranjevanju energije.

Opozarjamo, da mora biti celoten jedrski program, ki ne vključuje samooskrbe z energijo, ampak tudi medicinsko uporabo, raziskave, razvoj kadrov v skladu z enotno vladno strategijo in obstajati mora organ, ki zanjo skrbi. Tudi po smernicah Mednarodne agencije za atomsko energijo (IAEA) mora vsaka jedrska država imeti hkrati vzpostavljen ustrezen institucionalni okvir za zagotavljanje varnosti in nadzora (URSJV) in organ za razvoj in učinkovitosti jedrskega sektorja (NEPIO). Prav tako ima jedrska tehnologija vedno večjo vlogo tudi v strategijah EU. Vse to kaže na potrebo po vodenju na nacionalnem nivoju, zato je zahteva po ukinjanju mesta za koordiniranje nacionalnega jedrskega programa popolnoma neprimerna.

Jan Malec, predsednik Mreže mlade generacije Društva jedrskih strokovnjakov (MMG DJS)