Skip to main content

Dovolj je bilo zavlačevanja: o JEK2 naj na podlagi strokovnih ocen odloči politika

V medijih vse pogosteje beremo povzemanja stališč različnih protijedrskih skupin, ki jih moti potek priprav na projekt JEK2. Ob teh poskusih zaviranja projekta, ki jih bo v prihodnosti verjetno še več, objavljamo naše sporočilo za javnost.

19 April 2024

Nova jedrska elektrarna je bila mrtva črka na papirju skoraj dve desetletji. Šele pod zadnjima dvema vladama je prišlo do premikov, kot kaže pa nas v kratkem čaka referendum o tem vprašanju.

Referendumi o jedrskih elektrarnah v tujini niso ustaljena praksa. Slovenija se je za to pot odločila zaradi različnih političnih razlogov, težavne zapuščine TEŠ6 in množice civilnih organizacij, ki so referendum o novi jedrski elektrarni zahtevale.

Na tej točki je vredno razmisliti o ozadju takšnih zahtev. Podpora jedrski energiji je bila po nesreči v Fukušimi na zgodovinskem dnu. Pobudniki so v referendumu videli dobro priložnost, da slovenski jedrski program za vedno ugasnejo.

Danes, 13 let po Fukušimi, je situacija obrnjena. Podpora jedrski energiji raste ne le v Sloveniji, temveč tudi drugod po svetu. Gre za mednarodni trend, ki ga spodbuja predvsem zavedanje, da je boj proti podnebnim spremembah brez jedrske energije praktično izgubljen.

Glede na rezultate javnomnenjskih raziskav, narejenih s strani različnih agencij, je javna podpora JEK2 na okoli dveh tretjinah. Število podpornikov projekta presega število nasprotnikov za vsaj trikrat. Glasna manjšina, katere glas predstavljajo predvsem nevladne organizacije z zelenimi oznakami, s to situacijo ni zadovoljna, zato ni presenetljivo, da so se usmerili v sabotiranje izvedbe referenduma. Želijo ga prestaviti in zakomplicirati do te mere, da bi na koncu izgubil smisel.

Mladi za “podnebno pravičnost” so si na primer kar izmislili nova referendumska vprašanja o projektu JEK2 in naknadno podali predloge za spremembo Resolucije o dolgoročni miroljubni rabi jedrske energije, čeprav je ta že prestala javno obravnavo in jo je imela civilna družba že možnost komentirati.

Zdi se, da nekatere iniciative in nevladne organizacije na vsak način želijo zaustaviti že tako dolgotrajne procese in vse skupaj vrniti še nekaj korakov nazaj. Pri tem ne gre več za konstruktivne pripombe, ampak za škodljive poskuse zaviranja projekta. To je uveljavljena praksa nevladnih organizacij v tistih državah, kjer so nasprotniki jedrske energije uspeli doseči ukinitev tega zanesljivega in pomembnega vira čiste električne energije.

Ne smemo pozabiti, da gre pri izbiri zanesljive in optimalne energetske mešanice v prvi vrsti za strokovno odločitev. Pozivamo politiko, da na osnovi strokovnih ocen energetske in ekonomske stroke zavzame jasno stališče in sprejme odgovorno odločitev o projektu JEK2. 

JEK2 je projekt nacionalnega pomena, zato ne smemo dovoliti, da postane tema ideoloških bojev raznih krožkov ali političnih struj.

Več držav v Evropski uniji ima zastavljeno svojo energetsko politiko za prihodnja desetletja. Pri tem upoštevajo svoje potrebe po električni energiji, okoljske in podnebne zahteve ter svoje zmožnosti. In večina za te odločitve ni potrebovala niti enega referenduma, kaj šele dva ali več, kar so ideje v Sloveniji. Zgledujmo se po teh državah in stopimo odločnejši korak naprej.