Skip to main content

Poziv Evropski komisiji za enakopravno obravnavo vseh nizkoogljičnih tehnologij

Na konferenci Nuclear Energy 2.0 v Bruslju so predstavniki evropske jedrske industrije razpravljali o pomembnosti jedrske energije za doseganje podnebnih ciljev EU. Izpostavili so potrebo po enakopravni obravnavi nizkoogljičnih tehnologij. Pripravili so tudi poziv Evropski komisiji na to temo - dokument je podpisala tudi slovenska energetska družba GEN energija. 

12 April 2024

Jedrska energija predstavlja del rešitve za boj proti podnebnim spremembam, za zadovoljevanje naraščajočih potreb po energiji in za razogljičenje evropskega gospodarstva. Po vrhu o jedrski energiji, ki sta ga 21. marca 2024 skupaj organizirala IAEA in Belgija, so sedaj konferenco Nuclear Energy 2.0 skupaj organizirale 3 evropske energetske družbe: francoski EDF, finski FORTUM in švedski Vattenfall.

Kaj je prinesla konferenca Nuclear Energy 2.0?

Na konferenci so razpravljali o potrebi po nevtralnem pristopu k t. i. neto ničelnim tehnologijam.

Opredelili so ključne korake, ki jih bo morala jedrska industrija narediti za dosego teh ciljev.

Generalni direktor GEN energije dr. Dejan Paravan je sodeloval na okrogli mizi z Marošem Šefčovičem, izvršnim podpredsednikom Evropske komisije in komisarjem za Evropski zeleni dogovor, ter z direktorji nekaterih vodilnih evropskih energetskih družb. Obravnavali so izzive in priložnosti na področju financiranja jedrskih novogradenj, poudarili pomen dobro vzpostavljenih dobavnih verig in vlogo razvoja kadrov.

Na Evropsko komisijo so predstavniki evropske jedrske industrije naslovili skupno pobudo za enakopravno obravnavo vseh nizkoogljičnih tehnologij z vidika pogojev in dostopa do virov financiranja. To bo ključno, da bo jedrska energija lahko v svojem polnem potencialu prispevala k ogljično nevtralni prihodnosti.

Pot do neto ničelne evropske družbe: Financiranje jedrske energije

Poziv Evropski komisiji omenja vse večji pomen jedrske energije v strategiji EU za doseganje njenih podnebnih ciljev in poudarja njeno vloga pri razogljičenju evropskega gospodarstva in industrijskih sektorjev. Zakon o neto ničelni industriji predstavlja pomemben korak, saj jedrsko energijo izenačuje z obnovljivimi viri energije in vzpostavlja zakonodajni okvir za spodbujanje neto ničelnih tehnologij. Poziv omenja pomen zavezanosti EU k raznolikemu in nevtralnemu tehnološkemu pristopu, pri tem pa so potrebni enaki konkurenčni pogoji.

Besedilo poziva Evropsko komisijo, naj podpre jedrski sektor z naštetimi ukrepi:

  • zagotovitev pravičnega dostopa do financiranja za vse neto ničelne tehnologije,
  • priznanje vrednosti jedrske energije in spodbujanje javnega financiranja vseh neto ničelnih tehnologij,
  • zagotovitev širšega dostopa do sredstev EU,
  • financiranje industrijskega napredka in evropskih dobavnih verig,
  • financiranje razvoja znanj in veščin,
  • financiranje s strani evropskih finančnih institucij,
  • uvajanje inovativnih načinov financiranja - oblikovanje sklada EU za strateške neto ničelne tehnologije,
  • upoštevanje potrebe po nacionalnih instrumentih za porazdelitev tveganja.

Objavljamo poziv Evropski komisiji, ki so ga podpisali združenje Nuclear Europe in podjetja Ansaldo Nucleare, EDF, Fortum, GEN energija, Slovenske elektrarne in Vattenfall

👉 Way to a Net Zero European Society: Financing Nuclear