Skip to main content

Izgubljena nemška tehnologija - reaktorji Konvoi

Nemčija je zaključila s svojim postopnim opuščanjem jedrske energije. Hkrati pa se je končala še žalostna zgodba o nekoč ambicioznih načrtih te države na področju jedrske energije. Razgradnja zadnjih treh nemških reaktorjev z impresivno zasnovo in potencialom za revolucijo v industriji pomeni konec nekega obdobja.

21 April 2023

Jedrski reaktorji Konvoi so po nekaterih strokovnih ocenah verjetno najboljši reaktorji, ki so bili kdaj zgrajeni. Sprva so bili zamišljeni kot flota reaktorjev, ki naj bi s standardizacijo znižala stroške. Na koncu pa so bili zgrajeni le trije: Emsland, Isar2 in Neckarwestheim 2.

Reaktorji Konvoi so bili veliki tlačnovodni reaktorji (PWR) z veliko zmogljivostjo in učinkovitostjo. Njihova moč je bila v razponu od 1300 do 1400 MW. Vse tri reaktorje je zgradil proizvajalec Kraftwerk Union (KWU) med letoma 1981 in 1989.

Prvotni cilj teh reaktorjev je presegal proizvodnjo električne energije. Zasnovani so bili z namenom, da bi sklenili gorivni cikel. Iz izrabljenega goriva, ki še vedno vsebujejo več kot 90 % svoje potencialne energije, bi lahko po nemškem načrtu pridobili desetkrat več toplote. Ta predvidena možnost generiranja procesne pare za daljinsko oskrbo s toploto ni bila izvedena v nobeni elektrarni.

Poleg ambicioznih ciljev so bili reaktorji Konvoja zasnovani z mislijo na tehnike. Njihovi prostorni nadzorni sistemi so omogočali enostavno vzdrževanje, saj so tehniki lahko delali stoje, namesto da bi se plazili v sisteme. Ti reaktorji so s svojimi značilnimi hladilnimi stolpi predstavljali vrhunec nemškega inženirstva na jedrskem področju.

Leta 1991 so interno v KWU reaktorje Konvoi dodatno razvili v novo linijo (Advanced Konvoi), za katero sta značilni nazivna električna moč do 1500 MW in popolnoma digitalna tehnologija krmiljenja. Od leta 1996 ga je nadalje razvijal Siemens Nuclear Power v sodelovanju s podjetjem Framatome.

Z razgradnjo reaktorjev Konvoi se bo končala nemška jedrska doba. Energetska pokrajina države se bo nedvomno še naprej razvijala, inovativen potencial teh reaktorjev bo ostal izgubljen, na srečo pa ne pozabljen.

Vir: Decouple Media