Skip to main content

Odziv na srečanje jedrskih zaveznic EU

Povezovanje jedrskih držav EU je dobrodošlo in celo nujno. Upamo, da bo Slovenija sledila preverjeno uspešnim praksam držav, ki so si s pomočjo jedrske energije zagotovile energetsko varnost in razogljičenje elektroenergetskega sistema.

28 Februar 2023

Danes, v torek, 28. februarja 2023, je v Stockholmu na pobudo Francije potekal sestanek držav Evropske unije (EU), ki podpirajo jedrsko energijo. Tuji in domači mediji navajajo, da Francija snuje »jedrsko zavezništvo«, del katerega je tudi Slovenija.

Povezovanje jedrskih držav EU pozdravljamo. Tako zavezništvo je dobrodošlo in celo nujno. Skupaj in povezane se države lahko uprejo škodljivi energetski politiki izključevanja. Povezane države lahko vrnejo veljavo največjemu in najbolj zanesljivemu nizkoogljičnemu viru energije. To je pomembno za energetsko varnost in doseganje podnebnih ciljev EU.

N1 navaja izjavo Ministrstva za okolje, podnebje in energijo: “Države, ki sodelujemo v tem neformalnem forumu, podpiramo ustrezno obravnavo jedrskih tehnologij z vidika njihovega prispevka k doseganju podnebno-energetskih ciljev in tako v okviru pogajanj o različnih zakonodajnih predlogih pozivamo k upoštevanju načela tehnološke nevtralnosti.

Ta izjava Ministrstva za okolje, podnebje in energijo nas veseli, saj v slovenskih strategijah in zakonih vse pogosteje zaznavamo izključevanje največjega in najbolj zanesljivega vira čiste energije v Sloveniji in EU. Taka politika ima lahko negativne posledice za energetsko varnost in doseganje podnebnih ciljev Slovenije. Zato podpiramo predlog vladi za pospešen razvoj nizkoogljične energije v Sloveniji, ki si prizadeva za enakovredno obravnavo vseh čistih oz. nizkoogljičnih virov energije. Nanaša se na spremembe Energetskega zakona (EZ-1) in Strategije prostorskega razvoja Slovenije (SPRS). Državljanke in državljane vabimo, da predlog podprejo prek spletnega orodja predlagam.vladi.si.

Upamo, da bo Slovenija ne samo prisluhnila prizadevanjem uspešnih jedrskih držav, ampak jih bo tudi odločno podprla in uveljavila doma.

Prihodnost je jedrska.