Skip to main content

Velika nihanja in rast cen na trgu z električno energijo

Na borzi z električno energijo so se dnevne (spot) cene elektrike v zadnjem letu povišale za več kot 300 %. Evropska unija nima dovolj proizvodnih zmogljivosti, suša je, hkrati pa še varčujemo s plinom. To je vplivalo tudi na ceno za Slovenijo. V enem letu je povprečna cena poskočila s 93 EUR/MWh na 380 EUR/MWh.

11 Avgust 2022

Poseben eksces se zgodil na borzah konec julija, ko je dnevna cena za MWh električne energije za Veliko Britanijo prebila mejo 10.000 EUR/MWh. Operater britanskega električnega nacionalnega omrežja (ESO) je bil zaradi povečanega povpraševanja po energiji po vsej Evropi in ozkega grla v omrežju prisiljen v nakup električne energije iz Belgije po najvišji ceni, ki jo je ta država kadar koli plačala. Da bi ohranila pretok elektrike in da London ne bi ostal brez elektrike, je Velika Britanija za 1 MWh plačala rekordnih 9.724 funtov oziroma 11.572 EUR.  

Ob stoletni vročini v Angliji je hkrati s povečanim povpraševanjem po vsej Evropi v Belgiji potekal še remont oziroma redna vzdrževalna dela nadzornih električnih vodov. Tudi ali predvsem zato je bila dobava električne energije zmanjšana. Prav v tem časovnem oknu je London potreboval nenormalno veliko elektrike in jo tudi nesramno drago plačal. Ponovno se je izkazalo, kako močno odvisno je Združeno kraljestvo od uvoza električne energije preko čezmorskih povezovalnih daljnovodov, zlasti iz Francije, Belgije in Nizozemske.

Cene električne energije za leto vnaprej

Pomanjkanje proizvodnih zmogljivosti in vprašljiva situacija s plinom vpliva tudi na zakup električne energije za leto vnaprej. V teh dneh je cena zakupa pasovne električne energije v Franciji znašala tudi do 543 EUR/MWh, v Nemčiji pa 414 EUR/MWh. Za lažjo primerjavo: povprečna cena za takšno energijo je bila v zadnjem desetletju 45 EUR/MWh (v letih 2010 – 2020). 

V Sloveniji je vlada omejila prodajne cene za gospodinjstva in male poslovne odjemalce

Vlada RS je že prejšnji mesec napovedala omejitev najvišjih cen električne energije za gospodinjske in male poslovne odjemalce vključno z večstanovanjskimi stavbami.  

Regulirane cene bodo veljale od 1. septembra 2022 do 31. avgusta 2023 in so določene na 118 EUR/MWh v veliki tarifi in 82 EUR/MWh v nizki tarifi ter v enotni tarifi na 98 EUR/MWh.

Kot je napovedal minister Kumer, bo vlada hkrati ohranila 50-odstotno znižanje trošarine, ki je že znižana, s 1. septembrom pa bo za 50 odstotkov znižala še prispevek za obnovljive vire energije.