Skip to main content

Podnebni cilji so uresničljivi z jedrsko energijo

Mladi za podnebno pravičnost bodo na podnebnem štrajku opozarjali, »da se podnebne krize še vedno ne rešuje z ustrezno resnostjo.« Podporniki jedrske energije se z ugotovitvijo strinjamo, izpostavljamo pa preverjene in učinkovite rešitve.

02 Marec 2023

3. marca 2023 se bo v dveh mestih Slovenije odvil podnebni štrajk. Podporniki jedrske energije se z ugotovitvijo Mladih za podnebno pravičnost strinjamo: »Podnebne krize se še vedno ne rešuje z ustrezno resnostjo.« Tudi zagon mladih je pri tem pomemben, pri reševanju krize pa je treba upoštevati znanja stroke in izkušnje.

Osredotočili smo se na 4 zahteve za energetiko, ki so jih objavili Mladi za podnebno pravičnost. Dodajamo 4 rešitve:

1. Razogljičenje

Udeleženci podnebnega štrajka zahtevajo razogljičenje energetike. Zmanjšanje potratne porabe energije je dobrodošlo, vseeno pa se zavedamo, da razogljičenje energetike pomeni zamenjavo fosilnih goriv za nefosilne vsaj v transportu, pri proizvodnji elektrike in ogrevanju.

Rešitev je v večji proizvodnji čiste energije. Jedrska energija je najbolj učinkovit nefosilni in nizkoogljični vir energije, ki najmanj posega v prostor. Kako uspešno je razogljičenje s pomočjo jedrske energije, so že dokazale Francija, Švedska in Švica.

2. (De)centralizacija?

Pri zahtevi po decentralizirani gradnji energetskih objektov naletimo na problem omrežja, ki ni načrtovano in dimenzionirano za tak način prenosa energije. Zaradi tega imajo nekateri deli Slovenije že težave pri priklopu sončnih elektrarn na omrežje. Več razpršenih virov bo to težavo še poslabšalo.

Hkrati opozarjamo, da je omrežje del javne infrastrukture, ki mora biti dostopna za vse. Država mora zagotavljati dostop do električne energije vsem. Zasebne elektrarne in decentralizirana gradnja ta način delovanja rušita in povečujeta razslojevanje družbe, kjer bodo lastniki kapitala imeli v lasti zasebne male mreže.

Decentralizacija pomeni tudi povečanje obsega vplivov na okolje in več malih virov onesnaževanja.

V energetiki velja ekonomija obsega. Najbolj ekonomična je zato gradnja objektov z veliko proizvodno zmogljivostjo in dolgo življenjsko dobo. Najboljša rešitev je spet velika jedrska elektrarna.

3. Zaprtje TEŠ6

Ena od zahtev podnebnega štrajka je zaprtje TEŠ6. Vprašanje, ki ostaja neodgovorjeno, je, kako bomo nadomestili ta pomemben vir energije. Nezanesljivi obnovljivi viri energije (OVE), ki so odvisni od vremenske muhavosti, žal ne morejo nadomestiti TEŠ6.

Rešitev za nadomestno in čisto energijo je samo jedrska elektrarna, saj tolikšnega rečnega potenciala za proizvodnjo take količine energije v Sloveniji ni.

4. Večji delež čiste energije

Mladi za podnebno pravičnost zahtevajo, da se poveča delež OVE, ampak hkrati nasprotujejo hidroelektrarnam, ki so največji in edini zares zmogljiv OVE. V letu 2021 so slovenske hidroelektrarne proizvedle 92 % vse električne energije iz obnovljivih virov, sončne elektrarne pa niti 5 %. Omejevanje zahtev na samo določene obnovljive vire ne more prinesti želenih rezultatov. 

Rešitev je v zahtevi po večjem deležu vseh čistih virov. Obnovljivi viri energije potrebujejo tudi jedrsko energijo. Le na tak način bodo zastavljeni podnebni cilji dosegljivi.