Skip to main content

Nam malo sevanja koristi? Izlet v najglobljo čisto sobo na svetu

Radioaktivno sevanje je povsod. Jesse Freeston se odpravi dva kilometra globoko v notranjost rudnika niklja, da bi si ogledal majhno svinčeno škatlo, v kateri je eno od okolij z najnižjo stopnjo sevanja na svetu. Poskus, ki poteka v škatli, lahko spremeni naš pogled na radioaktivno sevanje. Izvedeli bomo, kako to sevanje vpliva na življenje na planetu.

Že desetletja poteka znanstvena razprava o vplivu majhnih odmerkov sevanja. Prevladujoči model pravi, da so vsi odmerki nevarni za žive celice, vendar obstajajo razlogi za domnevo, da to ne drži. Poskus REPAIR, ki je predstavljen v videu, lahko dokaže, da nizki odmerki niso škodljivi ali pa so morda celo koristni za zdravje živih celic. Če se hipoteza poskusa izkaže za pravilno, bi se lahko sprostilo ogromno sredstev in človeških skrbi, ki jih trenutno namenjamo preprečevanju majhnih odmerkov sevanja.