Skip to main content

Razogljičenje elektroenergetskega sistema

Dr. Ferdinand Gubina je upokojeni redni profesor Fakultete za elektrotehniko, nekdanji prodekan Fakultete za energetiko za raziskovanje in predsednik slovenske CIGRE ter Elektrotehniške zveze Slovenije. V svoji karieri je med drugim raziskoval vprašanja vodenja ter stabilnosti elektroenergetskih sistemov, zaščite sistema pa tudi problemov trga električne energije, v 13. epizodi podkasta pa smo se z njim pogovarjali o razogljičenje elektroenergetskega sistema, o izzivih, ki nas čakajo, ter o pomenu jedrske energije. Kot pravi sam, nam časa primanjkuje, kot rešitev pa navaja čimprejšnje ukrepanje in načrt razvoja elektroenergetike.

Slovenija in Evropa si prizadevata za razogljičenje energetike in prehod na čistejšo energijo. V aktualnih energetskih in podnebnih načrtih so opredeljeni cilji, v ospredju je večja uporaba obnovljivih virov in zapiranje elektrarn na fosilna goriva. Slovenija trenutno proizvede približno 25 % električne energije iz fosilnih goriv, kar pomeni, da bomo to energijo morali dobiti drugje, rešitev pa lahko predstavlja nova jedrska elektrarna JEK2.

Ob vse večji elektrifikaciji in razpršenosti virov pa elektroenergetski sistem čakajo tudi drugi izzivi. Kateri so, razlaga dr. Ferdinand Gubina, upokojeni redni profesor in prodekan Fakultete za elektrotehniko ter predsednik slovenske CIGRE in Elektrotehniške zveze Slovenije. Kot pravi sam, nam časa primanjkuje, kot rešitev pa navaja čimprejšnje ukrepanje in načrt razvoja elektroenergetike. Na vprašanje, ali jedrska energija rešitev, odgovarja pritrdilno, z nami pa v 13. epizodi podkasta JedrskaSI deli še druge misli in težave, ki jih prinaša razogljičenje elektroenergetskega sistema ter vse večja potreba po električni energiji.

V epizodi izveste:

  • Kakšne izzive prinaša elektrifikacija in vse večja poraba električne energije?
  • Kakšen je načrt za samozadostnost z električno energijo?
  • Kako je s shranjevanje električne energije - ali obstajajo rešitve?
  • Ali je razogljičenje Slovenije možno in kakšno vlogo ima pri tem jedrska energija?
  • Ali resnično potrebujemo jedrsko energijo?

Če vas zanima več: