Skip to main content

Podkast #008: Remont

Ida Novak Jerele in Gorazd Pfeifer nas v 8. epizodi podkasta JedrskaSi povabita v simulator komandne sobe Nuklearne elektrarne Krško. Ta se nahaja v netehnološkem delu elektrarne in je kopija komandne sobe NEK, v kateri upravljajo z elektrarno.

V NEK so 1. oktobra 2022 po 513 dneh neprekinjenega delovanja elektrarne začeli z remontom, zato nas je zanimalo, kaj remont je, kaj so cilji in dela med enomesečno zaustavitvijo jedrske elektrarne.

V epizodi izveste:

  • Remont (ang. outage) je vnaprej načrtovana zaustavitev jedrske elektrarne.
  • Vsak remont vključuje menjavo gorivnih elementov, vzdrževanje in posodobitve ter testiranja. Tudi letošnji remont prinaša posodobitev, ki bo povečala zmogljivost naše jedrske elektrarne.
  • Kako pogosto so nekoč izvajali remont?
  • Zaradi remontov se je proizvodnja električne energije v NEK močno povečala. Koliko?
  • Koliko aktivnosti predvideva en remontni plan?
  • Koliko ljudi sodeluje pri remontu v NEK in od kod vse pridejo?
  • Vsi sodelujoči pri remontu najprej opravijo temeljno usposabljanje.


Če vas zanima več:

  • Nuklearna elektrarna Krško (https://nek.si/)
  • Poročanja o remontu spremljajte na družbenem omrežju Twitter pod hashtagom #remontNEK.