Skip to main content

Podkast #003: Elektrika

Izraz elektrika pomeni množico naravnih pojavov, ki so posledica ali kakorkoli povezani z električnim nabojem, ki je ena izmed intrinzičnih lastnosti osnovnih delcev. V naravi tako lahko npr. opazimo strele, statično naelektrenost in podobno.